Kulatý stůl

"Na penězích záleží"

aneb finanční gramotnost v širších souvislostech