Lektorský tým

Ing. Dana Dohnalová
Ing. Dana Dohnalová
Metodička projektu

Svou práci vnímá především jako službu lidem a jako neustálý proces vzdělávání. Do světa financí mě přivedla potřeba změny. Přišla jsem ze světa obchodu, kde jsem patnáct let podnikala jako OSVČ a následně deset let působila jako obchodní manažerka v oblasti stavebnictví. Aktuálně pracuji jako finanční poradce, kdy svou práci vnímám především jako službu lidem a jako neustálý proces vzdělávání. Finance považuji za téma společné nám všem, bohužel se při práci opakovaně přesvědčuji o tom, že je mnohými z nás stále podceňované. Věřím v důležitost a v šíři tohoto tématu. Ve své roli lektora finanční gramotnosti chci být člověkem, který ukáže lidem, jak zkvalitnit svůj život lepším porozuměním světa vlastních financí. Navíc vnitřně vnímám svět financí i v širších souvislostech, kdy věřím, že vědomé usměrnění vlastní spotřeby má postupný dopad i na životní prostředí. Ale nejdůležitější je zůstat člověkem a dokázat nalézt radost a lásku uvnitř sebe.

Mgr. Aleš Přichystal
Mgr. Aleš Přichystal
Lektor - Středočeský kraj, Praha, Olomoucko

Zkušený metodik, pedagog a expert v oblasti finanční gramotnosti.

Eva Krhovská
Eva Krhovská
Lektorka - Praha, Středočeský kraj

Vytvářela vzdělávání pro finanční poradenské společnosti, zapojila se do projektů EU a přednáší finanční gramotnost pro seniory. Eva se věnuje lektorské činnosti patnáct let - vedla a vytvářela vzdělávání pro finanční poradenské společnosti, zapojila se do projektů EU, spolupracuje s neziskovými organizacemi, kde přednáší finanční gramotnost pro seniory. Po absolvování Eriksonovské akademie využívá i ve finanční gramotnosti koučinkové postupy, věnuje se i osobnostnímu koučinku a nadále pracuje aktivně ve financích.

 Ing. Kateřina Lichtenberková
Ing. Kateřina Lichtenberková
Lektorka - Praha, Středočeský kraj

Lektorka, členka expertního týmu a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání v oboru Podpora kompetencí a podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Mgr. Rudolf Hadrava
Mgr. Rudolf Hadrava
Lektor - Praha, Středočeský kraj

Lektor se zkušeností učitele na SŠ. Od roku 1998 působí jako lektor, trenér a konzultant (nejen) ve finančním sektoru. Jeho specializací jsou oblasti soft skills a oblast finanční gramotnosti.

Ing. Lukáš Koziel
Ing. Lukáš Koziel
Lektor - Moravskoslezský kraj

Lektor s praxí v odborném finančním poradenství a školení finanční gramotnosti veřejnosti a studentů škol. Lukáš má praxi v odborném finančním poradenství (od r. 2011) a školení finanční gramotnosti veřejnosti a studentů škol (od r. 2012). Mimo jiné byl zapojen do projektu Den finanční gramotnosti organizované společností Partners. Aktuálně funguje jako nezávislý odborný finanční konzultant a certifikovaný lektor.

Mgr. Aleš Zástěra, MBA
Mgr. Aleš Zástěra, MBA
Lektor - Moravskoslezský a Jihomoravský kraj

Lektor finanční gramotnosti s dlouholetou praxí ve finančním poradenství a firemním byznysu. Původem středoškolský učitel matematiky a chemie více než dvacet let působil na různých pozicích v zahraničních i českých společnostech. Má bohaté lektorské zkušenosti v oblasti finančního poradenství pro laickou veřejnost. Jako bývalý učitel se pravidelně stýká se svými kolegy a spolužáky. Vnímá tak aktuální potřeby posílení kompetencí učitelů a žáků v oblasti správy osobních financí. Do projektu chce přinést své zkušenosti z praxe a tím zatraktivnit pro mnohé na první pohled možná nezáživné nebo neuchopitelné téma.

PhDr.Vendulka Raymová
PhDr.Vendulka Raymová
LL.M. Lektorka - celá ČR

Zkušená lektorka v oblasti finanční gramotnosti, finančním managementu a projektových aplikacích fondů EU. Pedagog, lektor. Certifikovaný projektový manažer. Autorizovaná osoba profesní kvalifikace dle NSK ČR. Akreditace pro DVPP (MŠMT/MMR ČR) – Lektor implementátor pro SV, GRV, tréninkové stáže. Finanční gramotnost v kurzech FDV ČR, projektech Erasmus+, finanční management v projektových aplikacích fondů EU.

Ing. Monika Čepelková
Ing. Monika Čepelková
Lektorka - Liberecký kraj

Lektorka s dlouholetou praxí v oblasti financí, managementu a motivace. Štěstí přeje připraveným.

RNDr. Karel Šuranský
RNDr. Karel Šuranský
Lektor - Zlínský a Jihomoravský kraj

Finanční gramotnosti se věnuje od roku 2015. Moderoval semináře pro učitele ZŠ i jejich žáky. Jeho kurzy prošlo několik tisíc účastníků různých věkových kategorií. Jeho původním oborem je odborná fyzika, kterou více než deset let uplatňoval jako vývojový pracovník v leteckém průmyslu. Od r. 1993 pracuje jakou lektor a kouč v mezinárodní vzdělávací firmě. Hlavní oblastí jeho kurzů a koučování jsou měkké dovednosti, leadership, finanční simulační hry a osobnostní rozvoj. Od r. 2015 lektoruje kurzy finanční gramotnosti. Moderoval semináře pro učitele základních škol i jejich žáky. Jeho kurzy prošlo několik tisíc účastníků různých věkových kategorií. Jeho silnou stránkou je schopnost přizpůsobit metody vzdělávání současným potřebám a preferovanému způsobu učení se klientů. Více informací najdete na webu LinkedIn.

Ing. Radoslav Režňák, MBA
Ing. Radoslav Režňák, MBA
Lektor - Jihomoravský kraj

Zkušený lektor působící mj. na MUNI Brno a Mendelu Brno. Týmově se podílí na vypracovávání výukových a poradenských koncepcí, samostatně vede semináře a workshopy. Ve své mnohaleté manažerské a vzdělávací praxi, mimo jiné v poradenství pro privátní a korporátní finance, využívá odborné zkušenosti a dovednosti, získané samostudiem i úspěšným zvládnutím mnoha certifikovaných kurzů, např. i tříletým studijním programem MBA. Od roku 2010 externě spolupracuje s MUNI Brno - Ekonomicko-správní fakultou a od roku 2015 s Mendelu Brno. Týmově se podílí na vypracovávání výukových a poradenských koncepcí, samostatně vede semináře a workshopy. Lektorské a trenérské aktivity realizuje s využíváním interaktivních metod a intenzivním zapojováním koučovacích technik v procesech konzultačních. Smysl pro zlepšování života člověka vidí ve zvyšování všech úrovní znalostních kompetencí a podpory efektivního nalézání dohodových řešení existujících sporů mezi partnery, podnikateli a v kolektivních konfliktech, ve větším využívání Conflict Managementu (ADR). Realizoval společensky hodnotnou praxi aktivní mediace v pilotním projektu akreditovaného mediátora pro oblast ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nosné oblasti odborného zaměření hlavně v posledním desetiletí byly a zůstávají vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, zajímá se o nové smysluplné výzvy. Specifickým předmětem rozvojového zájmu pro zvyšování poznání jsou novinky propojování umělé inteligence s oblastmi personalistiky, podnikání a etiky. Velmi rád se vzdělává, sportuje, poslouchá hudbu a vedle poznávání nových lidí se těší na více cestování nejen v roli průvodce cestovního ruchu.

Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Lektor - Jihomoravský kraj

Finanční gramotnosti se věnuji od roku 2014, kdy jsem působil jako lektor kurzů finanční gramotnosti pro středoškolské učitele. V roce 2015 jsem pak vedl jako lektor kurzy finanční gramotnosti a spotřebitelského práva v projektu zaměřeném na obyvatele obcí do 2000 obyvatel. Několik let jsem pracoval v advokacii, kde jsem se věnoval i oblastem jako insolvence a osobní bankrot a 6 let jsem učil na soukromé střední škole se zaměřením na podnikání. V současnosti pracuji pro sportovní svaz, kde mám na starosti právní záležitosti a financování sportu. Působím také jako vyučující na Katedře občanské výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovi univerzity. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal se základními neznalostmi v oblasti finanční gramotnosti, které spoustu lidí přivedly do vážných ekonomických i osobních problémů. Je velmi důležité, aby lidé znali základy osobního hospodaření a byli si vědomi svých práv.

Eva Kianicová
Eva Kianicová
Lektorka - Olomoucký kraj

Odborník na finanční gramotnost, občanskou gramotnost a měkké dovednosti. Jsem „produktem“ projektu SEKO, který jsem úspěšně ukončila dne 31.3.2015 zkouškou před zkušební komisí a získala tak profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání. Okamžitě jsem do projektu SEKO nastoupila jako lektor. Téhož roku jsem úspěšně splnila podmínky certifikovaného kurzu NLP Kouč a získala právo užívat titul Certifikovaný Kouč Neuro – lingvistického programování. Od prosince 2016 aktivně pracuji jako lektor na projektu PROKOP pro Fond dalšího vzdělávání MPSV. Již tři roky aktivně přednáším finanční gramotnost, občanskou gramotnost a měkké dovednosti. Celkem mám odpřednášeno více než 1000 hodin. Jako externista působím v poradenské činnosti v Občanské poradně.

Hana Vančurová
Hana Vančurová
Lektorka - Plzeňský a Karlovarský kraj

Jako bankéř - odborník z praxe - přibližuje finanční svět školákům a hlavně dětem z dětských domovů. Vystudovala jsem obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Poté jsem 6 let pracovala v oblasti korporátního bankovnictví jako analytik a úvěrový specialista. V rámci své dobrovolnické činnosti při práci jsem se podílela na projektu, ve kterém jsme se jako bankéři - odborníci z praxe snažili přiblížit finanční svět školákům a hlavně dětem z dětských domovů.Vedla jsem workshopy pro děti a formou hry je seznamovala s bankovními pojmy. K lektorování jsem se dostala na mateřské dovolené, když jsem hledala práci, kterou můžu skloubit s péčí o rodinu, a zároveň bude mým koníčkem.

Iveta Pravdová
Iveta Pravdová
Lektorka - Plzeňský kraj

Lektorka odborných kurzů /mzdy, personalistika, daně/, finanční gramotnosti, motivace a osobního rozvoje. Iveta pracovala 15 let v oblasti HR velkých korporátních společností, kde načerpala bohaté profesní i životní zkušenosti. Posledních 7 let vedla mzdovou účtárnu a působila jako interní lektorka soft skills dovedností, zákoníku práce a finanční gramotnosti zaměřené na prevenci zadlužování zaměstnanců. Od roku 2016 je OSVČ a pracuje jako lektorka odborných kurzů / mzdy, personalistika, daně/, finanční gramotnosti, motivace a osobního rozvoje. Krátkodobě působila jako finanční poradkyně a poradce pro oddlužení. Celoživotně se vzdělává v osobním rozvoji a finančních otázkách. Věří v lidskost, synchronicitu a celostní pohled, kde je vše propojeno se vším.

Ing. et Ing. Matěj Švehlík
Ing. et Ing. Matěj Švehlík
Lektor - Jihomoravský kraj

Lektor finanční gramotnosti s 10 letou praxí v oblasti financí. Matěj studoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví v Brně a Praze. Působil jako osobní finanční poradce, kde získal zkušenosti a vhled do problematiky osobních a rodinných financí a problémů, které zde lidé nejčastěji řeší. V průběhu své další profesní kariéry získal zkušenosti s ekonomickým zajištěním chodu malých firem a kromě toho také sám podniká. „Peníze jsou jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Mým cílem je předávat dál své zkušenosti tak, aby se děti od raného věku, ale i celá společnost napříč všemi věkovými skupinami nemusela světa peněz bát, ale naopak se v něm cítila jako doma.“