Lektorský tým

Ing. Dana Dohnalová
Ing. Dana Dohnalová
Metodička projektu

Do světa financí mě přivedla potřeba změny. Přišla jsem ze světa obchodu, kde jsem patnáct let podnikala jako OSVČ a následně deset let působila jako obchodní manažerka v oblasti stavebnictví. Aktuálně pracuji jako finanční poradce, kdy svou práci vnímám především jako službu lidem a jako neustálý proces vzdělávání. Finance považuji za téma společné nám všem, bohužel se při práci opakovaně přesvědčuji o tom, že je mnohými z nás stále podceňované. Věřím v důležitost a v šíři tohoto tématu. Ve své roli lektora finanční gramotnosti chci být člověkem, který ukáže lidem, jak zkvalitnit svůj život lepším porozuměním světa vlastních financí. Navíc vnitřně vnímám svět financí i v širších souvislostech, kdy věřím, že vědomé usměrnění vlastní spotřeby má postupný dopad i na životní prostředí. Ale nejdůležitější je zůstat člověkem a dokázat nalézt radost a lásku uvnitř sebe.

Eva Krhovská
Eva Krhovská
Lektorka - Praha, Středočeský kraj

Vytvářela vzdělávání pro finanční poradenské společnosti, zapojila se do projektů EU a přednáší finanční gramotnost pro seniory. Eva se věnuje lektorské činnosti patnáct let - vedla a vytvářela vzdělávání pro finanční poradenské společnosti, zapojila se do projektů EU, spolupracuje s neziskovými organizacemi, kde přednáší finanční gramotnost pro seniory. Po absolvování Eriksonovské akademie využívá i ve finanční gramotnosti koučinkové postupy, věnuje se i osobnostnímu koučinku a nadále pracuje aktivně ve financích.

Ing. Eva Zůnová
Ing. Eva Zůnová
Lektorka pro Ústecký kraj

Ve světě financí se pohybuje již více než 20 let. Souběžně se prací v bance vedla odborné workshopy, semináře a přednášky pro studenty středních škol o peněžní ekonomii, peněžnictví, úvěrování a bankovnictví. V posledních letech se zaměřovala na přednášky pro seniory a sociálně slabší skupiny. Říká, že o nutnosti učit finanční gramotnost byla přesvědčená již dlouhá léta a časem dospěla k rozhodnutí své znalosti a praktické zkušenosti z financí předávat dál a aktivně se tak podílet na práci a myšlence, která se zrodila v yourchance, o.p.s. v rámci projektu Finanční gramotnost do škol.

 Ing. Kateřina Lichtenberková
Ing. Kateřina Lichtenberková
Lektorka - Praha, Středočeský kraj

Lektorka, členka expertního týmu a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání v oboru Podpora kompetencí a podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Mgr. Rudolf Hadrava
Mgr. Rudolf Hadrava
Lektor - Praha, Středočeský kraj

Lektor se zkušeností učitele na SŠ. Od roku 1998 působí jako lektor, trenér a konzultant (nejen) ve finančním sektoru. Jeho specializací jsou oblasti soft skills a oblast finanční gramotnosti.

Ing. Lukáš Koziel
Ing. Lukáš Koziel
Lektor - Moravskoslezský kraj

Lektor s praxí v odborném finančním poradenství a školení finanční gramotnosti veřejnosti a studentů škol. Lukáš má praxi v odborném finančním poradenství (od r. 2011) a školení finanční gramotnosti veřejnosti a studentů škol (od r. 2012). Mimo jiné byl zapojen do projektu Den finanční gramotnosti organizované společností Partners. Aktuálně funguje jako nezávislý odborný finanční konzultant a certifikovaný lektor.

Mgr. Aleš Zástěra, MBA
Mgr. Aleš Zástěra, MBA
Lektor - Moravskoslezský a Jihomoravský kraj

Lektor finanční gramotnosti s dlouholetou praxí ve finančním poradenství a firemním byznysu. Původem středoškolský učitel matematiky a chemie více než dvacet let působil na různých pozicích v zahraničních i českých společnostech. Má bohaté lektorské zkušenosti v oblasti finančního poradenství pro laickou veřejnost. Jako bývalý učitel se pravidelně stýká se svými kolegy a spolužáky. Vnímá tak aktuální potřeby posílení kompetencí učitelů a žáků v oblasti správy osobních financí. Do projektu chce přinést své zkušenosti z praxe a tím zatraktivnit pro mnohé na první pohled možná nezáživné nebo neuchopitelné téma.

PhDr.Vendulka Raymová
PhDr.Vendulka Raymová
LL.M. Lektorka - celá ČR

Zkušená lektorka v oblasti finanční gramotnosti, finančním managementu a projektových aplikacích fondů EU. Pedagog, lektor. Certifikovaný projektový manažer. Autorizovaná osoba profesní kvalifikace dle NSK ČR. Akreditace pro DVPP (MŠMT/MMR ČR) – Lektor implementátor pro SV, GRV, tréninkové stáže. Finanční gramotnost v kurzech FDV ČR, projektech Erasmus+, finanční management v projektových aplikacích fondů EU.

Ing. Monika Čepelková
Ing. Monika Čepelková
Lektorka - Liberecký kraj

Lektorka s dlouholetou praxí v oblasti financí, managementu a motivace. Štěstí přeje připraveným.

RNDr. Karel Šuranský
RNDr. Karel Šuranský
Lektor - Zlínský a Jihomoravský kraj

Finanční gramotnosti se věnuje od roku 2015. Moderoval semináře pro učitele ZŠ i jejich žáky. Jeho kurzy prošlo několik tisíc účastníků různých věkových kategorií. Jeho původním oborem je odborná fyzika, kterou více než deset let uplatňoval jako vývojový pracovník v leteckém průmyslu. Od r. 1993 pracuje jakou lektor a kouč v mezinárodní vzdělávací firmě. Hlavní oblastí jeho kurzů a koučování jsou měkké dovednosti, leadership, finanční simulační hry a osobnostní rozvoj. Od r. 2015 lektoruje kurzy finanční gramotnosti. Moderoval semináře pro učitele základních škol i jejich žáky. Jeho kurzy prošlo několik tisíc účastníků různých věkových kategorií. Jeho silnou stránkou je schopnost přizpůsobit metody vzdělávání současným potřebám a preferovanému způsobu učení se klientů. Více informací najdete na webu LinkedIn.

Ing. Radoslav Režňák, MBA
Ing. Radoslav Režňák, MBA
Lektor - Jihomoravský kraj

Zkušený lektor působící mj. na MUNI Brno a Mendelu Brno. Týmově se podílí na vypracovávání výukových a poradenských koncepcí, samostatně vede semináře a workshopy. Ve své mnohaleté manažerské a vzdělávací praxi, mimo jiné v poradenství pro privátní a korporátní finance, využívá odborné zkušenosti a dovednosti, získané samostudiem i úspěšným zvládnutím mnoha certifikovaných kurzů, např. i tříletým studijním programem MBA. Od roku 2010 externě spolupracuje s MUNI Brno - Ekonomicko-správní fakultou a od roku 2015 s Mendelu Brno. Týmově se podílí na vypracovávání výukových a poradenských koncepcí, samostatně vede semináře a workshopy. Lektorské a trenérské aktivity realizuje s využíváním interaktivních metod a intenzivním zapojováním koučovacích technik v procesech konzultačních. Smysl pro zlepšování života člověka vidí ve zvyšování všech úrovní znalostních kompetencí a podpory efektivního nalézání dohodových řešení existujících sporů mezi partnery, podnikateli a v kolektivních konfliktech, ve větším využívání Conflict Managementu (ADR). Realizoval společensky hodnotnou praxi aktivní mediace v pilotním projektu akreditovaného mediátora pro oblast ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nosné oblasti odborného zaměření hlavně v posledním desetiletí byly a zůstávají vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, zajímá se o nové smysluplné výzvy. Specifickým předmětem rozvojového zájmu pro zvyšování poznání jsou novinky propojování umělé inteligence s oblastmi personalistiky, podnikání a etiky. Velmi rád se vzdělává, sportuje, poslouchá hudbu a vedle poznávání nových lidí se těší na více cestování nejen v roli průvodce cestovního ruchu.

Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Lektor - Jihomoravský kraj

Finanční gramotnosti se věnuji od roku 2014, kdy jsem působil jako lektor kurzů finanční gramotnosti pro středoškolské učitele. V roce 2015 jsem pak vedl jako lektor kurzy finanční gramotnosti a spotřebitelského práva v projektu zaměřeném na obyvatele obcí do 2000 obyvatel. Několik let jsem pracoval v advokacii, kde jsem se věnoval i oblastem jako insolvence a osobní bankrot a 6 let jsem učil na soukromé střední škole se zaměřením na podnikání. V současnosti pracuji pro sportovní svaz, kde mám na starosti právní záležitosti a financování sportu. Působím také jako vyučující na Katedře občanské výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovi univerzity. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal se základními neznalostmi v oblasti finanční gramotnosti, které spoustu lidí přivedly do vážných ekonomických i osobních problémů. Je velmi důležité, aby lidé znali základy osobního hospodaření a byli si vědomi svých práv.

Eva Kianicová
Eva Kianicová
Lektorka - Olomoucký kraj

Odborník na finanční gramotnost, občanskou gramotnost a měkké dovednosti. Jsem „produktem“ projektu SEKO, který jsem úspěšně ukončila dne 31.3.2015 zkouškou před zkušební komisí a získala tak profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání. Okamžitě jsem do projektu SEKO nastoupila jako lektor. Téhož roku jsem úspěšně splnila podmínky certifikovaného kurzu NLP Kouč a získala právo užívat titul Certifikovaný Kouč Neuro – lingvistického programování. Od prosince 2016 aktivně pracuji jako lektor na projektu PROKOP pro Fond dalšího vzdělávání MPSV. Již tři roky aktivně přednáším finanční gramotnost, občanskou gramotnost a měkké dovednosti. Celkem mám odpřednášeno více než 1000 hodin. Jako externista působím v poradenské činnosti v Občanské poradně.

Hana Vančurová
Hana Vančurová
Lektorka - Plzeňský a Karlovarský kraj

Jako bankéř - odborník z praxe - přibližuje finanční svět školákům a hlavně dětem z dětských domovů. Vystudovala jsem obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Poté jsem 6 let pracovala v oblasti korporátního bankovnictví jako analytik a úvěrový specialista. V rámci své dobrovolnické činnosti při práci jsem se podílela na projektu, ve kterém jsme se jako bankéři - odborníci z praxe snažili přiblížit finanční svět školákům a hlavně dětem z dětských domovů.Vedla jsem workshopy pro děti a formou hry je seznamovala s bankovními pojmy. K lektorování jsem se dostala na mateřské dovolené, když jsem hledala práci, kterou můžu skloubit s péčí o rodinu, a zároveň bude mým koníčkem.

Iveta Pravdová
Iveta Pravdová
Lektorka - Plzeňský kraj

Lektorka odborných kurzů /mzdy, personalistika, daně/, finanční gramotnosti, motivace a osobního rozvoje. Iveta pracovala 15 let v oblasti HR velkých korporátních společností, kde načerpala bohaté profesní i životní zkušenosti. Posledních 7 let vedla mzdovou účtárnu a působila jako interní lektorka soft skills dovedností, zákoníku práce a finanční gramotnosti zaměřené na prevenci zadlužování zaměstnanců. Od roku 2016 je OSVČ a pracuje jako lektorka odborných kurzů / mzdy, personalistika, daně/, finanční gramotnosti, motivace a osobního rozvoje. Krátkodobě působila jako finanční poradkyně a poradce pro oddlužení. Celoživotně se vzdělává v osobním rozvoji a finančních otázkách. Věří v lidskost, synchronicitu a celostní pohled, kde je vše propojeno se vším.

Ing. et Ing. Matěj Švehlík
Ing. et Ing. Matěj Švehlík
Lektor - Jihomoravský kraj

Lektor finanční gramotnosti s 10 letou praxí v oblasti financí. Matěj studoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví v Brně a Praze. Působil jako osobní finanční poradce, kde získal zkušenosti a vhled do problematiky osobních a rodinných financí a problémů, které zde lidé nejčastěji řeší. V průběhu své další profesní kariéry získal zkušenosti s ekonomickým zajištěním chodu malých firem a kromě toho také sám podniká. „Peníze jsou jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Mým cílem je předávat dál své zkušenosti tak, aby se děti od raného věku, ale i celá společnost napříč všemi věkovými skupinami nemusela světa peněz bát, ale naopak se v něm cítila jako doma.“

Jana Brožová
Jana Brožová
Lektor jižní Čechy

Ještě při studiu na pedagogické fakultě nastoupila Jana do bankovnictví a prošla si řadou pozic - od bankéře, přes manažera pobočky, až k lektoru a trenérovi. Už v rámci svého zaměstnání se věnovala školení finanční gramotnosti. Pravý čas ale nastal na mateřské dovolené, kdy se ve "volném čase" zapojila jako lektor do projektu pro dlouhodobě nezaměstnané, jehož součástí byla i finanční gramotnost. A odtud byl jen kousek k yourchance. Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš. Tuto vizi naplňuje Jana ve svém profesním i osobním životě. Výsledkem musí být profesionální výkon a maximální spokojenost na obou stranách.

Jan Voves
Jan Voves
Lektor Plzeňský kraj

Lektor s dvacetiletou zkušeností z finančního trhu. Působil jako obchodní manažer a v rámci svých týmů pracoval také jako kouč. Především vedl kurzy produktové, školení manažerských dovedností a soft skills a v neposlední řadě programy osobního rozvoje. Jeho oblíbenými tématy jsou práce s vizí a cíli, hledání vnitřní motivace, talentu a vášně. Jak říká, obzvláště bez ní by byl život nudný. Do světa byznysu Jan konvertoval po absolvování plzeňské konzervatoře a třináctiletém angažmá v operním orchestru. Muziku si uchovává už jen jako milovaný koníček.

Zita Vinklerová
Zita Vinklerová
Lektorka - Jižní Čechy

Vzdělání profesionální hudebnice a pedagožky ZUŠ Zitě nebrání působit zároveň jako lektorka a konzultantka finanční gramotnosti, osobního rozvoje a soft skills. V těchto oblastech školí a konzultuje se studenty středních a vysokých škol i s mladými rodinami. Říká, že na celém procesu jí nejvíce těší pozorovat zlepšení kvality života lidí, kterým se díky osobnímu a finančnímu vzdělávání otevřely další možnosti, jak v životě uspět. Inspiraci Zita čerpá v knihách R. Kiyosakiho, N. Hilla, J. Maxwella a dalších. Nachází v nich moudrost a poučení pro všechny oblasti života. Řídí se myšlenkou: „Chceme-li být šťastni, udělejme druhé šťastnými!“

Karolína Kudláčková
Karolína Kudláčková
Lektorka - Praha

Karolína je absolventkou Fakulty sociálních věd a Filosofické fakulty University Karlovy v Praze, mj. oboru sociální pedagogika. Jako pedagožka dosud působila téměř na všech typech škol - od mateřské školy, přes základní až po školu střední, včetně školy pomocné. Finanční gramotnost učí jako lektorka od září 2015 zejména dospělé, ale věnovala se jí také v hodinách matematiky na prvním a druhém stupni základní školy.