Expertní tým

Jana Merunková

Spoluzakladatelka a ředitelka

jana@yourchance.cz

Profil členky týmu

Ing. Kateřina Lichtenberková

Expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti

katka@yourchance.cz

Profil členky týmu

Ing. Gabriela Štiková

Specialista na systémová řešení a metodik projektu

Předsedkyně správní rady yourchance

gabina@yourchance.cz

Profil členky týmu

Dr. Ing. František Klufa 

Expert v oblasti finanční gramotnosti a firemního vzdělávání

Člen dozorčí rady yourchance

frantisek@yourchance.cz

Profil člena týmu