Expertní tým

Jana Merunková

Spoluzakladatelka a ředitelka

Profil členky týmu

Ing. Kateřina Lichtenberková

Expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti

Profil členky týmu

Dr. Ing. František Klufa 

Expert v oblasti finanční gramotnosti a firemního vzdělávání

Profil člena týmu