Konference

Pro veřejnost pořádáme konference, jsme organizátorem celosvětové konference Global Money Week v ČR, spolupracujeme s partnery na rozvoji tématu finanční gramotnosti.

Konference 2018 - 19. 9. 2018, téma Finanční gramotnost, rodiče a děti, bližší informace budou dodány.