Etický kodex lektora

  1. Lektor jedná vždy čestně, šíří dobré jméno své i yourchance o.p.s.
  2. Lektor nepropagujeme žádné konkrétní produkty finančních institucí.
  3. Lektor je odborníkem ve svém oboru a stále si rozšiřuje znalosti a dovednosti v oboru.
  4. Lektor dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický. Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace. 
  5. Lektor vychází vstříc potřebám partnera a dosahuje cílů projektu Finanční gramotnost do škol, tj. zvyšování finanční gramotnosti na individuální i systémové bázi. 
  6. Lektor dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace certifikačního procesu. 
  7. Lektor zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíle vzdělávání i cílovou skupinu.