KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

 

Společnost yourchance je partnerem projektu Jihomoravského kraje KaPoDaV. Školy z Jihomoravského kraje zapojené do tohoto projektu tak mohou bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola, realizovat projektové dny a zapojit se do soutěže Rozpočti si to!, ve které budou probíhat i regionální finále. Mají také možnost vyzkoušet si nové produkty na podporu podnikavosti, jako je např. Accelium EDU nebo Start-up Business simulace.

Součástí aktivit yourchance v projektu je také spolupráce na vzdělávání koordinátorů, při tzv. Regionální radě podnikavosti, na konferencích projektu a dalších odborných akcích.

Projekt KaPoDaV byl vytvořen v rámci implementace KAP a naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech kariérového poradenství (Ka), podnikavosti (Po), a dalšího vzdělávání (DaV). Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Předpokládané období projektu 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020.

Více informací o Krajském akčním plánu Jihomoravského kraje a implementačních projektech: https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2