Konference pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí

 

Datum:            31. 3. 2021, 14 - 16. 30 hodin

Forma:            ONLINE přes aplikaci Teams

 

Program:

14:00 - 14:05       Přivítání, seznámení se s organizačními a technickými informacemi konference                                                                                                                                                  Jana Merunková, yourchance o.p.s. a Mgr. Marta Gellová, EFPA ČR

14:05 - 14:15       Úvodní slovo - JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí ČR

                              Úvodní slovo - Aleš Michl, Člen bankovní rady ČNB

14:15 - 14:50       Video z ankety EFPA ČR na téma: Jak chcete, aby se vyučovala finanční gramotnost?, Mgr. Marta Gellová, EFPA ČR     

14:50 - 15:05       Finanční gramotnost a podnikavost: cesta po krizi, Ing. Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje                                                    podnikavosti

15:05 - 15:25       Videa partnerů na téma:  Jak jsme přispěli k finanční gramotnosti a podnikavosti v době krize,                                                                                                                        Komerční banka, NN, Česká mincovna, ČSOB, Česká spořitelna, ING banka

15:25 - 15:40       Diskuse s odborníkem - psychologem, bude doplněn

15:40 - 15:55       Příspěvek učitele ZŠ k přístupu a výuce finanční gramotnosti, sdílení zkušeností, Mgr. Jana Doležalová, učitelka matematiky a angličtiny na                                  Základní škole Vimperk, Smetanova  

15:55 - 16:10       Příspěvek učitele SŠ k přístupu a výuce finanční gramotnosti, sdílení zkušeností, Ing. Bc. Martin Svoboda, učitel ekonomických předmětů na                                Střední škole technické a ekonomické Brno  

16:10 - 16:25       Příspěvek zástupce DD k práci v oblasti finančního vzdělávání, sdílení zkušeností, Mgr. Bc. Alena Novotná, DD Ústí nad Labem - Severní Terasa 

16:25 – 16:30      Závěrečné slovo, poděkování všem zúčastněným, rozloučení a ukončení    


Registrujte se na konferenci: