Certifikace učitelů

Finančně gramotný a podnikavý učitel

Také učitelé se mohou nechat certifikovat a získat titul „Finančně gramotný učitel“. Tento proces je nezávislý na certifikačním procesu školy, nicméně je možné oba procesy propojit. 

 • 1
  Broznový certifikát učitele
  Prvním krokem je absolvování kurzu DVPP nebo získání obdobného osvědčení (např. certifikát finančního poradce), které doloží, že učitel rozumí OBSAHU finančního vzdělávání podle Standardu finanční gramotnosti.
 • 2
  Stříbrný certifikát učitele
  Pro získání druhé úrovně musí učitel prokázat, že zvládá „JAK“ - tedy DIDAKTIKU a metodiku, tj. umí stanovit výchovně-vzdělávací cíle a při výuce používat zajímavé učební pomůcky a výukové nástroje, které aktivizují žáky. Učitel to prokáže 3 přípravami různých témat a alespoň 1 odučenou výukovou lekcí (před komisí obhájí své video a témata).
 • 3
  Zlatý certifikát učitele
  Na třetí úrovni je TANDEMOVÁ VÝUKA s odborníkem z praxe. Učitel vytvoří a odučí ve spolupráci s odborníkem z praxe alespoň 5 vyučovacích hodin finančního vzdělávání.
 • 4
  Diamantový certifikát učitele
  Nejvyšší úroveň je Finančně gramotný učitel SENIOR, který MENTORUJE v oblasti FG min. 1 dalšího učitele (kolegu nebo začínajícího učitele apod.).