Finančně gramotný a podnikavý učitel

Cílem tohoto konceptu je poskytnout učitelům a ředitelům škol, které vnímáme jako hlavní držitele know-how a hodnoty vzdělávání v daném regionu, kvalitní zdroje, ze kterých se mohou vzdělávat a využívat je v rámci své výuky.

DVPP

Certifikované kruzy DVPP

Projektové dny pro učitele ZŠ

Naučíme Vás dělat projektové dny pro Vaše žáky

Webináře

Online webináře pro učitele ZŠ i SŠ, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti