Projektový den pro SŠ

Projektový den je vytvořen dle metodiky soutěže Rozpočti si to!.

Po úspěšném ukončení získá každý žák diplom za účast.

Týmy:     čtyř až pětičlenné, poskládané z žáků napříč ročníky

 Rozsah:   6-8 vyučovacích hodin

Cena:      200,- Kč* / 1 žák

                (120,- Kč hradí škola, 80,- Kč hradí donátor yourchance o.p.s.)

Průběh Projektového dne

Po společném úvodu, kdy je žákům představen základní mechanismus hry a pojetí Cashflow kvadrantu, proběhne jakési nulté kolo, které zajistí rozdělení žáků do jednotlivých týmů. Žáci si nejdříve vyberou své stěžejní životní hodnoty a poté i jeden z 6 životních cílů, ke kterému chtějí v rámci hry směřovat (hodnoty by měly být v souladu s cílem), což bude ve hře ovlivňovat jejich možná rozhodnutí podle smyslu. Poté se rozdělí do týmů podle stejných cílů:

 • FINANČNÍ SVOBODA – tj. vybudovat si pasivní příjem;
 • PRÁCE, KTERÁ BAVÍ – zaměření na aktivní příjem, na smysluplnou kariéru;
 • RODINA A PŘÁTELÉ – zaměření na vztahy, ty jsou víc než vydělávání peněz apod.;
 • UZNÁNÍ – cílem je být uznávaným odborníkem na nějakou oblast (expert, guru …);
 • ZMĚNIT SVĚT – zaměření na prospěšné věci, neziskový sektor, dobrovolnictví apod., ale také na vynálezy, start-upy apod.;
 • DOBRODRUŽSTVÍ – smyslem je zažívat dobrodružství, např. hodně cestovat, adrenalin apod.

 

Žáci hrají v týmech za 1 dospělou osobu (ta se jim během hry však může rozšířit na pár nebo rodinu) a jsou vhozeni do situace na konci střední školy. Zde se musí rozhodnout, zda končí jako učni, nebo maturitou a případně, zda půjdou studovat na vysokou školu.

Po výběru jednoho z těchto 3 profilů postupně procházejí prvním obdobím dospělého života, v němž musí řešit důležité životní oblasti:

 • Práce – jako zdroj příjmu (popis přes CF kvadrant,  měla by být v souladu s životním cílem);
 • Osobní rozvoj a zdraví – oblast vzdělávání a práce na sobě, patří sem i sport nebo cokoli, co zvyšuje osobní hodnotu či posiluje zdraví;
 • Bydlení a domácnost – způsob bydlení a výdajové položky za péči o domácnost;
 • Vztahy – s rodiči, přáteli, partnerem, založení rodiny; a zejména
 • Finance– tato oblast se prolíná ostatními, z ostatních úkolů získávají informace pro sestavení svého osobního rozpočtu.

 

Na začátku se týmy rozhodují, kolik energie věnují jaké oblasti. To by mělo být v souladu s jejich životními cíli. Rozložení určuje pořadí plnění úkolů v daném období a také čas, který na ně budou mít.

 

Celá hra je navíc doplněna o specifické události a náhody, které ovlivňují rozhodování týmu.

Stejně jako u základních škol mají žáci možnost řešit kromě základních i kreativní úkoly, které rozvíjí jejich tvořivost a další schopnosti. Hra je také doplněna o další herní prvky.

Škola zajišťuje
 • 1x PC nebo notebook do každého týmu (přístup na internet není nutný)
 • projektor / interaktivní tabule
 • volná třída k dispozici pro lektory
 • jmenný seznam soutěžících ke zpracování diplomů (není povinné)
 • počet soutěžících, vč. jejich rozdělení do hracích týmů po 4 žácích, ideálně tak, aby byly napříč ročníky (zajistí před soutěží)
 • drobné ceny pro soutěžící
 • proplacení dopravy (popř. ubytování) pro lektory