Projektové dny

Interaktivní dopoledne pro žáky ZŠ a SŠ

Projektový den je zajímavá forma, jak zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti. 

V rámci jednoho školního dne se žáci hravou formou seznámí s oblastí rozpočtu domácnosti, s hodnotou peněz a s principem tvorby finančních rezerv. 

Pro střední školy je navíc přidaná problematika základních finančních produktů - bankovní účty a investice.