Ing. Radoslav Režňák, MBA

Absolvoval studium gymnázia s rozšířenou pedagogicko-psychologickou výukou a Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika, organizace a řízení.

Ve své mnohaleté manažerské a vzdělávací praxi, mimo jiné v poradenství pro privátní a korporátní finance, využívá odborné zkušenosti a dovednosti, získané samostudiem i úspěšným zvládnutím mnoha certifikovaných kurzů, např. i tříletým studijním programem MBA.

Od roku 2010 externě spolupracuje s MUNI Brno - Ekonomicko-správní fakultou a od roku 2015 s Mendelu Brno.

Týmově se podílí na vypracovávání výukových a poradenských koncepcí, samostatně vede semináře a workshopy. Lektorské a trenérské aktivity realizuje s využíváním interaktivních metod  a intenzivním zapojováním koučovacích technik v procesech konzultačních.

 Smysl pro zlepšování života člověka vidí ve zvyšování všech úrovní znalostních kompetencí a podpory efektivního nalézání dohodových řešení existujících sporů mezi partnery, podnikateli a v kolektivních konfliktech, ve větším využívání Conflict Managementu (ADR). Realizoval společensky hodnotnou praxi aktivní mediace v pilotním projektu akreditovaného mediátora pro oblast ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Nosné oblasti odborného zaměření hlavně v posledním desetiletí byly a zůstávají vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, zajímá se o nové smysluplné výzvy. Specifickým předmětem rozvojového zájmu pro zvyšování poznání jsou novinky propojování umělé inteligence s oblastmi personalistiky, podnikání a etiky.

Velmi rád se vzdělává, sportuje, poslouchá hudbu a vedle poznávání nových lidí se těší na více cestování nejen v roli průvodce cestovního ruchu.