Ing. Miroslava Gardášová

Deset let vyučovala ekonomické předměty na vyšší odborné škole a nyní vyučuje ekonomiku a účetnictví na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě.

V rámci výuky se aktivně věnuje problematice finanční gramotnosti s cílem vštípit žákům zdravé finanční návyky a připravit je tak na úspěšný osobní i pracovní život. Při své práci se zaměřuje na hledání a používání nových metod vzdělávání, které osloví zejména mladou generaci.