Mgr et Mgr. Michal Škerle

Finanční gramotnosti se věnuji od roku 2014, kdy jsem působil jako lektor kurzů finanční gramotnosti pro středoškolské učitele. V roce 2015 jsem pak vedl jako lektor kurzy finanční gramotnosti a spotřebitelského práva v projektu zaměřeném na obyvatele obcí do 2000 obyvatel.

Několik let jsem pracoval v advokacii, kde jsem se věnoval i oblastem jako insolvence a osobní bankrot a 6 let jsem učil na soukromé střední škole se zaměřením na podnikání. V současnosti pracuji pro sportovní svaz, kde mám na starosti právní záležitosti a financování sportu. Působím také jako vyučující na Katedře občanské výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovi univerzity.

Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal se základními neznalostmi v oblasti finanční gramotnosti, které spoustu lidí přivedly do vážných ekonomických i osobních problémů. Je velmi důležité, aby lidé znali základy osobního hospodaření a byli si vědomi svých práv.