Marie Veselá

Pracovala jsem několik let jako lektor v oblasti finančních služeb, věnovala jsem se rozvoji prodejců v oblasti produktů, prodejních dovedností a finančního poradenství. S klienty jsme často řešili jejich problematickou finanční situaci způsobenou špatnou orientací ve světě financí. Součástí mé práce byl i vlastní seberozvoj, absolvovala jsem kurz lektorských dovedností a certifikovaný kurz koučinku.

Věnovala jsem se rozvoji a koučinku manažerů, pořádala jsem školení prezentačních, komunikačních a manažerských dovedností. V rámci akvizic jsem organizovala workshopy finanční gramotnosti na středních školách, kde jsem se snažila interaktivně zapojit a seznámit studenty s danou problematikou zábavnou formou.

Finanční gramotnost považuji za důležitou součást vzdělávání. V současné době poskytuji supervizi pomáhajícím profesím a jsem ráda, že mohu podpořit projekt finanční gramotnosti na našich školách.