Ing. Lukáš Koziel

Lukáš má praxi v odborném finančním poradenství (od r. 2011) a školení finanční gramotnosti veřejnosti a studentů škol (od r. 2012). 

Mimo jiné byl zapojen do projektu Den finanční gramotnosti organizované společností Partners. Aktuálně funguje jako nezávislý odborný finanční konzultant a certifikovaný lektor.

Kontakt: lukas@yourchance.cz