Ing. Kateřina Lichtenberková

Kateřina působí  jako lektor finanční gramotnosti pro různé skupiny účastníků. Dále je členkou expertního týmu projektu Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz. Podílí se na vytváření portálu, přispívá autorstvím článků i dalších materiálů. 

V červnu 2016 se stala odborným garantem Národního ústavu pro vzdělávání a to v oboru - Podpora kompetencí a podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Kontakt: katka@yourchance.cz