RNDr. Karel Šuranský

Jeho původním oborem je odborná fyzika, kterou více než deset let uplatňoval jako vývojový pracovník v leteckém průmyslu.
Od r. 1993 pracuje jakou lektor a kouč v mezinárodní vzdělávací firmě. Hlavní oblastí jeho kurzů a koučování jsou měkké dovednosti, leadership, finanční simulační hry a osobnostní rozvoj. Od r. 2015 lektoruje kurzy finanční gramotnosti. Moderoval semináře pro učitele základních škol i jejich žáky. Jeho kurzy prošlo několik tisíc účastníků různých věkových kategorií.
Jeho silnou stránkou je schopnost přizpůsobit metody vzdělávání současným potřebám a preferovanému způsobu učení se klientů. Více informací najdete na webu LinkedIn.