Ing. Jan Kořínek

Honza je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT a postgraduálního studia na Technische Universität München.

S lektorskou činností započal ji začátkem 90. let výukou počítačových dovedností v Armádě České republiky, kde tehdy působil jako civilní specialista – informatik. V průběhu následujících 15 let získával zkušenosti na manažerských a obchodních pozicích u několika českých i zahraničních institucí a společností, lektorskou činnost v tomto období vykonával pouze sporadicky. Od roku 2007 se věnuje lektorování na plný úvazek jako OSVČ.

Své lektorské portfolio, zpočátku orientované na počítačové dovednosti a znalosti v rozsahu ECDL komplet, rozšířil v roce 2008 o výuku Finanční gramotnosti. V tomto období lektoroval v pilotním projektu „Malá Finanční gramotnost“, určeného na pomoc nezaměstnaným regionů Mostecka a Ostravska. V pozdějších letech získával i zkušenosti s výukou Motivačních kurzů a Soft Skills.

Výuce Finanční gramotnosti se Honza v průběhu posledního desetiletí věnoval v různých projektech lokálního i celostátního charakteru. Za všechny připomeňme účast v projektech SEKO a PROKOP, organizovaných z prostředků FDV. V letech 2015 – 2017 řídil obecně prospěšnou společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, kde byl zodpovědný za organizaci a metodické vedení celostátních školních soutěží ve Finanční gramotnosti, které byly vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii A, a kterých se každoročně účastnilo více než tisíc základních a středních škol z celé ČR.

Honza je rodinný typ, má dva malé syny, kterým se rád věnuje. K jeho největším životním zálibám patří muzika, kterou ve svém volném čase stále aktivně provozuje.