Eva Kianicová

Jsem „produktem“ projektu SEKO, který jsem úspěšně ukončila dne 31.3.2015 zkouškou před zkušební komisí a získala tak profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání. Okamžitě jsem do projektu SEKO nastoupila jako lektor.

Téhož roku jsem úspěšně splnila podmínky certifikovaného kurzu  NLP Kouč a získala právo užívat titul Certifikovaný Kouč Neuro – lingvistického programování. Od prosince 2016 aktivně pracuji jako lektor na projektu PROKOP pro Fond dalšího vzdělávání MPSV.

Již tři roky aktivně přednáším finanční gramotnost, občanskou gramotnost a měkké dovednosti. Celkem mám odpřednášeno více než 1000 hodin. Jako externista působím v poradenské činnosti v Občanské poradně.

Kontakt:              kianicovaeva@gmail.com