Ing. Dana Dohnalová

Do světa financí mě přivedla potřeba změny. Přišla jsem ze světa obchodu, kde jsem patnáct let podnikala jako OSVČ a následně deset let působila jako obchodní manažerka v oblasti stavebnictví.

Aktuálně pracuji jako finanční poradce, kdy svou práci vnímám především jako službu lidem a jako neustálý proces vzdělávání. Finance považuji za téma společné nám všem, bohužel se
při práci opakovaně přesvědčuji o tom, že je mnohými z nás stále podceňované.

Věřím v důležitost a v šíři tohoto tématu. Ve své roli lektora finanční gramotnosti chci být člověkem, který ukáže lidem, jak zkvalitnit svůj život lepším porozuměním světa vlastních financí.

 Navíc vnitřně vnímám svět financí i v širších souvislostech, kdy věřím, že vědomé usměrnění vlastní spotřeby má postupný dopad i na životní prostředí.

Ale nejdůležitější je zůstat člověkem a dokázat nalézt radost a lásku uvnitř sebe.