Bc. Dagmar Vlková

V průběhu svého dosavadního profesního života pracovala na obchodních, školících a ekonomických pozicích pro velké finanční instituce. Nyní s manželem buduje rodinou farmu podnikající v oblasti ekologického zemědělství, která působí jak na Moravě tak na Slovensku.

Její snahou jako lektora je propojení teorie finanční gramotnosti s každodenní realitou a praxí.