Mgr. Aleš Zástěra, MBA

Původem středoškolský učitel matematiky a chemie více než dvacet let působil na různých pozicích v zahraničních i českých společnostech. Má bohaté lektorské zkušenosti v oblasti finančního poradenství pro laickou veřejnost.

Jako bývalý učitel se pravidelně stýká se svými kolegy a spolužáky. Vnímá tak aktuální potřeby posílení kompetencí učitelů a žáků v oblasti správy osobních financí.

Do projektu chce přinést své zkušenosti z praxe a tím zatraktivnit pro mnohé na první pohled možná nezáživné nebo neuchopitelné téma.