Nabízené akreditované kurzy DVPP

Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

4 x 2 hodiny; kurz probíhající formou on-line webinářů

Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

2 x 8 hodin; kurz probíhající prezenční formou

Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

4 x 2 hodiny; kurz probíhající formou on-line webinářů

Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

2 x 8 hodin; kurzy probíhající prezenční formou

Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU

2 x 8 hodin; se zaměřením na Design Thinking