Autor admin

O autorovi

Certifikace Finančně gramotný a podnikavý učitel je tu nově pro Vás!

Novinka Finančně gramotný a podnikavý učitel navazuje na koncept Finančně gramotné školy (FGŠ), který je od roku 2016 realizován v rámci projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance o.p.s. Tento projekt zahájil svoji činnost již v roce 2012. U konceptu Finančně gramotná škola se jedná o: Dlouhodobý certifikační proces, kdy pracuje škola na zvyšování kvality...

Je za námi konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pod záštitou Centra OSN v Praze

Již 3. ročník konference Osobní prosperita – Cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaný společností yourchance o. p. s. proběhl 26. 11. v online režimu. Letošní podtitul Krize jako příležitost se nesl jako červená nit celou akcí a současný epidemiologický stav a opatření se staly důležitým elementem inspirativních příspěvků a panelových diskusí. Ani virtuální průběh neovlivnil zájem o...

SŠDOS Moravský Krumlov – VÝMĚNNÝ OBCHOD

Tématem příkladu je ekonomika bez peněz – směnné hospodářství – kde by se všechno zboží a služby musely vyměnit přímo jedno za druhé. Jeden student (budeme mu říkat Pepa) je pěstitel řepy a potřebuje na zimu pro sebe a svou ženu kabát a boty. Druhý student (Jirka) bude krejčí a třetí (Honza) je švec. Pepa...

SOŠS a SOU Kadaň, p. o. – Alternativní fiktivní firma

Žák se během výuky předmětu ekonomiky postupně seznamuje a osvojuje ji znalosti v oblasti založení firmy, majetkové základny, daňové problematiky, oblasti práce a mezd, pojišťovnictví a bankovnictví. První část proběhla u učebního oboru autoelektrikář 2. ročník. Žáci v rámci tematického celku  podnikání mají za úkol, po seznámení se s danou problematikou a pochopením organizačních forem podnikání, provádět soupis...

SPŠ dopravní Praha, a.s.

Zařazení: SŠ – 3. ročník V rámci příkladu byly využity: Videa z You Tube – prezentační a komunikační dovednosti Hra Finanční svoboda – pro lepší pochopení finančních toků Hry na procvičování komunikačních a prezentačních dovedností Studenti 3. ročníku učebního oboru Obchodník  v rámci odborného výcviku založili vlastní studentskou společnost SUNSHINE a začali pronikat do tajů podnikání.Prvních několik hodin...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Při výuce finanční gramotnosti využívám řadu motivačních a názorných prvků. Za všechny jmenuji křížovky, osmisměrky, pracovní listy, omalovánky, prezentace. Propojení s praxí mi zajišťují přednášky finančních poradců i exkurze, které se studenty realizujeme. Velký význam přikládám aktualitám, kdy při jejich rozboru využíváme problémové vyučování i diskuzi a dochází k vazbě na aktuální ekonomickou situaci. Výuku běžně doplňuji...

Logistické hrátky na zámku – Logistik junior ZŠ, Logistická burziáda na Střední škole logistické Dalovice a setkání Ekotýmů Karlovarského kraje

V pondělí 4.6.2018 odstartoval další den rozvoje „Podnikavosti“ na naší škole. Zaměřili jsme se na rozvoj kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti. Dopoledne byl zahájen již 5. ročník soutěže Logistik Junior ZŠ, vycházející z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro žáky středních škol zaměřených na logistiku – Logistik Junior SŠ. Letošní rok se do soutěže zapojilo neuvěřitelných...

Nový ročník on-line soutěže Rozpočti si to! pro 2. st ZŠ a SŠ startuje 1. listopadu

Interaktivní soutěž Rozpočti si to! zahajuje 1. listopadu svůj 8. ročník v kategorii 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Přidejte se a přihlaste svoje...

Soutěž Rozpočti si to! zná své letošní vítěze

Proběhlo velké finále VII. ročníku soutěže Rozpočti si to! v kategorii 2. stupeň ZŠ. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována v on-line režimu. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Celé finále...

Kulatý stůl uzavřel program Finanční gramotnost do škol v základních školách regionu ORP Kralovice pod záštitou projektu „MAP“

Ve středu 7. 10. proběhl v Lidovém domě v Kralovicích Kulatý stůl s tématem Zážitková pedagogika ve výuce finanční gramotnosti na ZŠ, který je součástí spolupráci MAP Kralovice a obecně prospěšné společnosti yourchance. Její projekt Finanční gramotnost do škol pomáhal v regionu Kralovicka vytvářet tzv. finančně gramotné školy, konkrétně finančně gramotné základní školy, kdy je cílová oblast směřována...