Autor admin

O autorovi

Celorepubliková soutěž Rozpočti si to! zná své letošní vítěze

V pátek 4. června proběhlo velké finále VIII. ročníku soutěže Rozpočti si to! 2020/2021 v kategoriích 2. st ZŠ a SŠ. I přes více než rok trvající distanční vzdělávání se hry účastnilo téměř 150 týmů. Soutěž prověřuje a rozvíjí finanční gramotnost žáků základních a středních škol v Česku. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do...

V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

Letošní celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW) je za námi. Česká republika se do ní zapojila společně se 174 jinými zeměmi. Týden finančního vzdělávání se letos uskutečnil i navzdory pokračující pandemii nemoci Covid-19 a virtuálně přivítal více než 18 000 účastníků. Dlouhodobým posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat finanční...

Česko se zapojí do online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

I letos se navzdory pokračující pandemii nemoci Covid-19 uskuteční tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se stejně jako dalších...

Certifikace Finančně gramotný a podnikavý učitel je tu nově pro Vás!

Novinka Finančně gramotný a podnikavý učitel navazuje na koncept Finančně gramotné školy (FGŠ), který je od roku 2016 realizován v rámci projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance o.p.s. Tento projekt zahájil svoji činnost již v roce 2012. U konceptu Finančně gramotná škola se jedná o: Dlouhodobý certifikační proces, kdy pracuje škola na zvyšování kvality...

Je za námi konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pod záštitou Centra OSN v Praze

Již 3. ročník konference Osobní prosperita – Cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaný společností yourchance o. p. s. proběhl 26. 11. v online režimu. Letošní podtitul Krize jako příležitost se nesl jako červená nit celou akcí a současný epidemiologický stav a opatření se staly důležitým elementem inspirativních příspěvků a panelových diskusí. Ani virtuální průběh neovlivnil zájem o...

SŠDOS Moravský Krumlov – VÝMĚNNÝ OBCHOD

Tématem příkladu je ekonomika bez peněz – směnné hospodářství – kde by se všechno zboží a služby musely vyměnit přímo jedno za druhé. Jeden student (budeme mu říkat Pepa) je pěstitel řepy a potřebuje na zimu pro sebe a svou ženu kabát a boty. Druhý student (Jirka) bude krejčí a třetí (Honza) je švec. Pepa...

SOŠS a SOU Kadaň, p. o. – Alternativní fiktivní firma

Žák se během výuky předmětu ekonomiky postupně seznamuje a osvojuje ji znalosti v oblasti založení firmy, majetkové základny, daňové problematiky, oblasti práce a mezd, pojišťovnictví a bankovnictví. První část proběhla u učebního oboru autoelektrikář 2. ročník. Žáci v rámci tematického celku  podnikání mají za úkol, po seznámení se s danou problematikou a pochopením organizačních forem podnikání, provádět soupis...

SPŠ dopravní Praha, a.s.

Zařazení: SŠ – 3. ročník V rámci příkladu byly využity: Videa z You Tube – prezentační a komunikační dovednosti Hra Finanční svoboda – pro lepší pochopení finančních toků Hry na procvičování komunikačních a prezentačních dovedností Studenti 3. ročníku učebního oboru Obchodník  v rámci odborného výcviku založili vlastní studentskou společnost SUNSHINE a začali pronikat do tajů podnikání.Prvních několik hodin...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Při výuce finanční gramotnosti využívám řadu motivačních a názorných prvků. Za všechny jmenuji křížovky, osmisměrky, pracovní listy, omalovánky, prezentace. Propojení s praxí mi zajišťují přednášky finančních poradců i exkurze, které se studenty realizujeme. Velký význam přikládám aktualitám, kdy při jejich rozboru využíváme problémové vyučování i diskuzi a dochází k vazbě na aktuální ekonomickou situaci. Výuku běžně doplňuji...

Logistické hrátky na zámku – Logistik junior ZŠ, Logistická burziáda na Střední škole logistické Dalovice a setkání Ekotýmů Karlovarského kraje

V pondělí 4.6.2018 odstartoval další den rozvoje „Podnikavosti“ na naší škole. Zaměřili jsme se na rozvoj kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti. Dopoledne byl zahájen již 5. ročník soutěže Logistik Junior ZŠ, vycházející z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro žáky středních škol zaměřených na logistiku – Logistik Junior SŠ. Letošní rok se do soutěže zapojilo neuvěřitelných...