V Dětském domově Jaroměř se rozdávaly ceny vítězům on-line soutěže Rozpočti si to!

Jak hospodařit s penězi, tvořit si rezervy a spořit si na své malé i velké sny? Také tyto odpovědi se dozvěděly děti, kteří se v době zavřených škol a karantény účastnily soutěže pro rodinné skupiny z dětských domovů Rozpočti si to!, kterou realizuje obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Na předních místech se umístil tým Koviďáci z Dětského domova Jaroměř.

Tým yourchance se během nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli koronaviru rozhodl nabídnout dětem a mladým z dětských domovů smysluplnou zábavně-vzdělávací aktivitu pro čas trávený v karanténě. O novu kategorii rodinných skupin z dětských domovů se tak rozšířil okruh účastníků interaktivní soutěžní hry o finanční gramotnosti Rozpočti si to! Yourchance tímto počinem propojila oba její projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol.

Smyslem hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost dětí, žáků základních a středních škol. Hra dále prověřuje a zdokonaluje digitální gramotnost a zdravé finanční návyky zúčastněných. Týmy se seznámí se základními principy tvorby osobního a domácího rozpočtu, dozví se jaké jsou možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem a získají přehled o nejrůznějších finančních produktech na trhu. Soutěžní hra dále rozvíjí kompetence k podnikavosti, schopnost učit se, pracovat s informacemi, týmovou spolupráce a kreativitu.

Třetí místo získala čtyřčlenná parta JEDNO-HUBKY z Dětského domova Uherský Ostroh. Na stříbrném stupínku se jen o fous od vítězství umístil tříčlenný tým Koviďáci z Dětského domova Jaroměř. Zlatá příčka pak náležela pětičlennému týmu 4. skupina z Dětského domova Lipová u Šluknova.

A jak vnímali soutěž a zapojení v Dětském domově v Jaroměři?

„Paní ředitelka si přečetla vyhlášení soutěže v časopisu Zámeček… Protože jsou nám témata finančního vzdělávání blízká, neváhali jsme se do soutěže přihlásit. Byla to pro všechny výzva a velká zábava. Členové týmu mohli využít svoji tvořivost, hrou se rozvíjela spolupráce a komunikační dovednosti. Věnovali jsme se tomu dvakrát týdně a vždy se na to všichni moc těšili. Děti ve hře bavilo řešit konkrétní úlohy, početní operace, občas byly překvapené nad výší cen zboží a služeb spojených s bydlením a běžným životem. Naučily se tak více vnímat ceny na trhu. Úkoly vypracovávaly děti samy, my dospěláci jsme jen kontrolovali a konzultovali jejich návrhy tak, aby to bylo co možná nejblíže realitě,“ popisuje zapojení do soutěže vedoucí vychovatel domova Egon Stříhavka. Na závěr dodává: „Úkoly a celá soutěž byla velmi zajímavá a pro děti podnětná. Byl bych rád, kdyby podobné soutěže byly ve větším měřítku. Pro děti z dětských domovů je vnímám jako velmi potřebné a nutné. Z cen měl celý tým velkou radost.“