TZ: Rozpočti si to! zná své letošní vítěze

Ve čtvrtek 27. června se v Náprstkově muzeu v Praze konalo velké finále VI. ročníku soutěže Rozpočti si to. Soutěž prověřila finanční gramotnost žáků základních a středních škol z celé České republiky. Rozpočti si to! je součástí projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance.

Úvodní slovo finále patřilo Gabriele Křivánkové, spoluzakladatelce a předsedkyni správní rady yourchance, která přítomné přivítala, představila smysl hry Rozpočti si to! a pobídla finalisty k excelentním výkonům ve finálovém kole. O moderaci celé akce se s elánem a energií sobě vlastní postarala Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti. „Soutěž Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků, seznamuje žáky s důležitými pojmy z oblasti rodinného rozpočtu, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Velkou přidanou hodnotou je také rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení různých životních situací a reagovat tak pohotově na požadavky dnešní doby,“ vysvětlila přínos soutěže Gabriela Křivánková.

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. On-line hra je rozdělena na tři kola: na profil herní rodiny, herní domácnosti, na výdaje domácnosti jako například bydlení, doprava a pojištění a na další specifické a kreativní úkoly. Tyto jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Další částí jsou také dobrovolné bonusové úkoly rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další. Obsahují různé formy získávání informací, rozvíjení schopností a celkově kompetencí. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce herních zlatých „chechtáků“ a ti nejúspěšnější vyhráli a postoupili do velkého finále.

Letos se soutěže zúčastnilo přes dvě stě dvacet týmů z celé České republiky. Nabyté zkušenosti ze soutěže, ale také znalosti a vědomosti z oblasti hospodaření s penězi katapultovaly do pražského finále dvacet týmů zvídavých žáků obou stupňů základních škol a dvanáct týmů ze středních škol. Členka poroty Zuzana Čepelková z Komerční banky dodala: „Každou iniciativu, která v dětech posiluje znalosti o hospodaření s financemi, práci s rozpočtem nebo orientaci v bankovních produktech, u nás v KB vítáme a jsme rádi, že se s yourchance na různých projektech podílíme. Nezdravé zadlužování se dnes netýká jen starších dospělých, ale také mladých lidí po dovršení dospělosti. Je třeba v nich vyvolávat diskuze hravou formou a motivovat je k zamyšlení. To si myslím soutěž Rozpočti si to! splňuje. Osobně se mi na finále líbilo, že někteří mluvili o přebytku věcí, které si vlastně kupovat nepotřebujeme, o tom, že se naučili spořit nebo více přemýšlet o svých příjmech a výdajích. Věřím, že si ze soutěže Rozpočti si to odnesli zdravý přístup k penězům a dobré návyky do života.“

Žáci prvního stupně měly v dopolední části za úkol prezentovat svou postavu finančně gramotného člověka, kterou si vytvořily v online části soutěže. S představením postavy byla spojena speciální disciplína, a to karneval s maskami, které nějak symbolicky vystihují oblast financí. Závěrem měl každý z týmů shrnout, co se v rámci soutěže naučil. Porota hodnotila obsah, rozsah vystoupení, jeho formu i schopnost propojit masku s představením postavy.

Týmy druhého stupně a středních škol měly jako finální soutěžní úkol představit a prezentovat příběh své herní rodiny, svého herního profilu a shrnout, co jim hra přinesla a jak k soutěži přistupovali. Odborná porota neměla lehkou úlohu a rozhodování o vítězích doprovázela živá diskuze. Často byly výkony skvělé, komplexní a perfektně prezentované. „Finále Rozpočti si to! bylo povedenou přehlídkou dětské invence ve specifické oblasti až uměleckého zachycení problematiky finanční gramotnosti. Děti se tedy v rámci přípravy na dnešek kreativně zapojily a osvojily si základy právě obezřetného a prozíravého nakládání s penězi. Oboje v životě vrchovatě upotřebí. Jsem tudíž rád, že jsem při tom mohl za společnost DRFG být, a přispět tak k tomu, že nastupující generace budou zase o něco finančně gramotnější než generace starší, včetně generace mé,“ dodal k výkonům ve finále soutěže a samotným prezentacím Lukáš Kovanda, člen poroty, zástupce partnerské organizace DRFG a hlavní ekonom CZECH FUND.

Pro všechny týmy platilo, že si za získané „chechtáky“ z finálového kola mohly v improvizovaném krámku yourchance „nakoupit“ společenské hry, knihy a jiné pozornosti od partnerů soutěže. Součástí akce byla prohlídka prostor a výstavy v Náprstkově muzeu.

A komu se letos dařilo nejvíce a oslnil účastníky finále i porotu? V kategorii prvního stupně základních škol obsadil třetí místo tým Kreativky ze Základní školy Křepice, na druhé příčce bodovaly Youtuberky ze Základní školy Bílina, Lidická a prvenství si na jižní Moravu odvezli Borci z pětky opět ze Základní školy Křepice. Třetí místo v kategorii druhý stupeň základních škol získal tým Kostíci ze Základní školy a Mateřské školy Kostomlaty pod Milešovkou, druhé místo patřilo týmu Sajmonovci ze Základní a Mateřské školy Blížkovice a prvenství získal tým Black and White ze Základní školy Kladno, Pařížská.

V kategorii středních škol se na třetím místě umístil tým Bylo nás pět ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hustopeče. Druhé místo si odnesl tým BUBUKYCH z Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Liberce. První příčka patřila týmu KUBISGANG z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích.

První ročník Rozpočti si to! se uskutečnil v roce 2013 a za uplynulé ročníky se soutěže zúčastnilo více než 7000 žáků ze základních a středních škol.

Partnery soutěže jsou Nadace DRFG, Komerční banka, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Paralelní Polis, STABILO Česká republika, iQLANDIA, ALBI Česká republika, dm drogerie markt, Čtyřlístek a Informační centrum OSN v Praze.

 

Vítězný tým 1. stupně Borci z pětky ze Základní školy Křepice

 

 

1. místo v kategorii SŠ, tým KUBISGANG z Vyšší odborné školy a Střední školy z Českých Budějovic