Kurz Rozvoje podnikavosti pro učitele SŠ a SOU

Společnost yourchance o.p.s nově nabízí kurz pro učitele SŠ a SOU zaměřený na Rozvoj podnikavosti.

 

Účastníci kurzu si osvojí znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků. Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU.

 

Kurz je postaven na využití simulace Start-up Business Simulation, v ČR exkluzivně zastupované společností Smarter Training and Consulting. Jedná se o interaktivní, zážitkovou a vysoce praktickou formu výuky, která umožní účastníkům, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli založení vlastní firmy od podnikatelského záměru až po její reálný provoz. Účastníci simulace díky této praktické zkušenosti mohou zhodnotit na základě mnoha faktorů, zda jejich prvotní nápad je vhodný pro podnikání, ale také to, co všechno podnikání obnáší.

V tomto kurzu mají tedy učitelé možnost vyzkoušet si tento výukový nástroj pro komplexní pochopení problematiky podnikání, vč. návazných ekonomických ukazatelů a disciplín, a také zvážit jeho využití při výuce žáků. V rámci simulace pracují účastníci v týmech a díky tomu si mj. rozvíjí i měkké dovednosti a tzv. „podnikavé“ kompetence.