Projekt Finanční gramotnost do škol vzdělává mladou generaci prostřednictvím školních panelů ÁMOS vision

Finančně gramotný a podnikavý učitel a žák. To je cílem celostátního projektu Finanční gramotnost do škol od obecně prospěšné společnosti yourchance. V jeho rámci se rozjela informační kampaň o nakládání s financemi také na moderních školních informačních panelech ÁMOS vision, a to téměř na 130 školách České republiky.

„Výuka finanční gramotnosti na českých školách se před lety stala součástí rámcových vzdělávacích programů. Jsme velmi potěšeni, že navázáním partnerské spolupráce s inpublic group máme příležitost inspirovat učitele při výuce finanční gramotnosti naším projektem Finanční gramotnost do škol prostřednictvím systému ÁMOS vision. Mladé lidi je třeba seznámit se základními finančními principy a vést je k finanční zodpovědnosti,“ uvedla ředitelka yourchance Jana Merunková.

Systém ÁMOS vision se v letošním školním roce využívá bezmála na 130 základních a středních školách. Digitální velkoformátové panely, umístěné na školních chodbách, přinášejí interaktivní vzdělávací obsah pro mladou generaci nejen z oboru finanční gramotnosti, ale také dopravní bezpečnosti, zdravotní prevence a řady dalších. Součástí zařízení je dotyková zóna, ve které jsou praktické školní informace a další užitečný obsah vytvořený na míru dle typu školy. Spolupráce s yourchance si moc vážíme, protože je našim společným cílem přinášet žákům a učitelům důležité informace z oblasti finanční gramotnosti. Porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích je totiž pro každého klíčové,“ dodává Richard Prajsler, jednatel společnosti inpublic group, která ÁMOS vision provozuje.

Aktuálně se školní informační panely ÁMOS vision využívají ve školách v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě a dalších městech po celém Česku. V příštím školním roce se mají dostat vedle školních chodeb také přímo do sboroven učitelů.

Informace pro média:

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

inpublic group s.r.o. je mladá česká společnost, která je provozovatelem systému ÁMOS vision pro školy a největší sítě obrazovek v hromadné dopravě BUS TV. ÁMOS vision je unikátní síť multimediálních dotykových panelů určených pro české vzdělávací instituce, v současné době se vyskytují na téměř 130 školách. BUS TV poskytuje vysílání na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě po celém Česku, kde disponuje více než 1000 digitálními plochami a měsíčně zasáhne zhruba 15 milionů cestujících. Společnost inpublic group je společensky odpovědná firma, v době pandemie koronaviru poskytla zdarma prostor ve svém vysílání státním institucím, regionům, městům a neziskovým organizacím.