Paralelní Polis hostila konferenci o výuce finanční gramotnosti na školách

PRAHA, 19. 9. 2019 – Společnost yourchance o. p. s. uspořádala ve středu 18. září 2019 v unikátním industriálním prostoru v Praze odbornou konferenci s podtitulem Škola základ života. Zúčastnili se jí zástupci základních a  středních škol, pedagogů a odborníků na  vzdělávání. Yourchance předala certifikáty Finančně gramotná škola jejich novým držitelům.Konference je součástí projektů Finanční gramotnost do škol a  Podnikavost.cz realizovaných organizací yourchance o. p. s.

V dopoledním programu se účastníci konference seznámili s novinkami v oblasti finanční gramotnosti v uplynulém školním roce. Klíčové události a aktivity shrnula Jana Merunková, ředitelkayourchance o. p. s. Přiblížila také nově navázané spolupráce yourchance s odbornými partnery v zahraničí – na Slovensku, v Itálii a na indonéském ostrově Lombok. Výkonný ředitel Nadace DRFG David Macek vyjádřil podporu yourchance při vývoji a šíření metod přispívajících k rozvoji finanční gramotnosti.

Jednadvaceti školám na konferenci byly uděleny certifikáty „Finančně gramotná škola“. Organizace yourchance je uděluje ve třech úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté – a garantuje tak, že si daná škola do výuky zařadila finanční gramotnost v souladu se školním vzdělávacím plánem, využívá interaktivní a herní prvky ve výuce, u vyšších úrovní certifikátu zapojuje do výuky i další moderní výukové nástroje a postupy. Zlatý certifikát letos putoval do Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk. Zástupce ředitele Mgr. Martin Hýbl při přebírání certifikátu pohovořil o maximální snaze školy šířit finanční gramotnost nejen mezi svými žáky, ale i v rámci regionu. Certifikace Finančně gramotná škola je udělována v rámci celé republiky. Podrobně jsou podmínky certifikace popsány v knize Finančně gramotná a  podnikavá škola. Aktuálně má tento certifikát přes sto padesát škol.

zkvalitňování výuky budoucích učitelůpohovořila předsedkyně studentského spolku Lenka Nováková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V panelové diskuzi, kterou vedl člen expertního týmu yourchance František Klufa, pak zástupci několika škol přítomné seznamovali s jejich dobrou praxí výuky finanční gramotnosti.

Nechybělo ohlédnutí za  letošním ročníkem mezinárodní kampaně Global Money Week (GMW), jejímiž národními koordinátory pro  ČR byla yourchance o. p. s. a EFPA ČR. Zuzana Čepelková, zástupkyně Komerční banky, a. s., hlavního partnera kampaně, účastníkům přiblížila aktivity banky v této oblasti. „Do GMW se zapojila řada našich zaměstnanců, finančních poradců, lektorů i manažerů, kteří společně se zástupci yourchance chodili do škol a předávali své know-how dětem i  učitelům. Jsme velice rádi, že takovéto projekty můžeme podpořit, a to nejen finančně, ale také se jich sami aktivně účastníme,“ uvedla Čepelková a prozradila, že banka podpoří kampaň i v roce 2020. Jana Merunková přitom poukázala na  skokový nárůst počtu účastníků kampaně z deseti tisíc v roce 2018 na sedmnáct tisíc v roce letošním.

V odpoledním bloku se hosté účastnili několika praktických workshopů, které se věnovaly například digitálním technologiím ve finančním vzdělávání nebo žhavému tématu „Podnikavý učitel“.

 

Partnerem konference byla Komerční banka a. s.

 

 

 

Strategickým partnerem yourchance o. p. s. je Nadace DRFG.