On-line soutěž Rozpočti si to! startuje 1. 10.

Praha, 1. října 2019 – Interaktivní soutěž Rozpočti si to! zahajuje v úterý 1. října svůj 7. ročník v kategorii střední školy a 2. stupeň základních škol. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Přidejte se letos také Vy!

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. On-line hra je rozdělena na tři kola. První kolo se zaměřuje na profil herní čtyřčlenné domácnosti a její základní výdaje (bydlení, doprava, jídlo), druhé kolo pak na pravidelné a jednorázové výdaje domácnosti v sedmi kategoriích jako jsou například domácnost, péče o sebe, komunikace a média, zdraví a sport, vzdělávání a rozvoj. Na konci kola jsou týmy podrobeny zkoušce „Co život dal“, kdy si vylosují specifické nečekané události a musí na ně reagovat. Součástí jsou dále kreativní úkoly, které jsou dobrovolné, ale pomohou se lépe sžít s herní rodinou a proniknout hlouběji do její konkrétní situace a problematiky peněžního toku. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Třetí kolo je rozděleno na dvě části, první se věnuje tématu Vánoce a ukazuje, kolik nás mohou stát. Druhá část se věnuje tématu finanční rezervy a tým si může naplánovat, kolik si pravidelně bude odkládat na krátkodobé rezervy a kolik na investice a tvorbu dlouhodobých rezerv.

Důležitou součástí jsou dobrovolné bonusové úkoly rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další.

Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí „chechtáků“. Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, mohou ovlivnit rozpočet týmu i zisk „chechtáků“. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost členů herní domácnosti.

Nejúspěšnější týmy postoupí do velkého pražského finále, které se uskuteční v dubnu 2020.  Během finále budou mít týmy za úkol představit porotě a ostatním účastníkům co nejzajímavějším způsobem svoji herní domácnost a sdělit jim tři nejdůležitější poznatky, které si ze soutěže odnáší.

Jak se soutěží?

Soutěží se v týmech o dvou až čtyřech žácích a jedné dospělé osobě, která funguje také jako hlavní kontaktní osoba. Alespoň dva členové týmu musí být z dané věkové kategorie, tedy ze 2. stupně ZŠ nebo SŠ. Jeden dospělák může být kontaktní osobou pro více týmů. Týmy mohu být školní, kdy je dospělou osobou učitel, mohou to však být také rodinné týmy, kdy je dospělou osobou jeden z rodičů nebo oba rodiče a jejich děti. Registrace probíhá přímo ve webové aplikaci na www.rozpoctisito.eu.

„Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků, seznamuje žáky s důležitými pojmy z oblasti rodinného rozpočtu, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Velkou přidanou hodnotou je také rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení různých životních situací a reagovat tak pohotově na požadavky dnešní doby,“ vysvětluje přínos soutěže Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance.

Přínosem soutěže je také předcházet nezdravému zadlužování, získat zdravý vztah k penězům, návyky do života a zejména vyvolat diskuzi o financích hravou motivující formou. Studenti při hře často zjišťují, že spoustu věcí vlastně kupovat nepotřebují, naučí se spořit a více přemýšlet o svých příjmech i výdajích a nově také o tvorbě finanční rezervy. Loni bylo studenty často zmiňovaným přínosem soutěže stmelení se spolužáky v týmu, který představoval jejich herní domácnost. Sekundárním přínosem pak bylo zjevné zlepšení prezentačních dovedností členů týmů.

Více informací o soutěži najdete na stránkách hry Rozpočti si to! LETÁK KE STAŽENÍ ZDE.