Náš kolega lektor Michal Škerle na Radiu Proglas

Hostem na Radiu Proglas byl Michal Škerle – vysokoškolský pedagog z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty MU, kde vyučuje předměty s právní tématikou a finanční gramotností. Mj. je lektorem společnosti Yourchance, což je nezisková organizace, která se věnuje projektům spojenými s financemi – např. začni správně (pro děti z dětských domovů), finanční gramotnost do škol, podnikavost do škol…

Záznam naleznete zde