Liberecký kulatý stůl otevřel téma, jak efektivně vyučovat finanční gramotnost

V pondělí 11. 12. 2017 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil letošní poslední Kulatý stůl na téma Finančně gramotná a podnikavá škola. Akci uspořádala obecně prospěšná společnost yourchance společně s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Libereckého kraje a s podporou Nadace DRFG. Setkání se zúčastnilo na dvě desítky regionálních zástupců základních a středních škol a odborných učilišť.

Uvítání účastníků a krátké představení projektu krajského akčního plánu Libereckého kraje se ujala Bc. Anna Staníková, metodik projektu Krajský akční plán Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Poté předala slovo ředitelce yourchance, o.p.s., Janě Merunkové, která celý kulatý stůl také moderovala.

Učitelé a pedagogičtí pracovníci využili příležitosti vyměnit si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti výuky finanční gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogů a rozvoje kariérního poradenství a podnikavosti v libereckých školách.

Dále se hovořilo o tom, že nejdůležitějším faktorem rozvoje finanční gramotnosti ve škole jsou právě učitelé. Učitel, který má předat základy finanční gramotnosti, musí být sám finančně gramotný, shodli se všichni. Proto by měl každý pedagog, který se této problematice věnuje, projít důkladným vzděláním. Ať už jde o akreditované či neakreditované kurzy, metodická školení, účast na konferencích a odborných seminářích nebo sebevzdělávání formou e-learningu.

Dá se říct, že v diskusi bylo zapojeno celé spektrum škol, co do zkušeností s využíváním interaktivních forem výuky. Mezi používanými nástroji, které se ve výčtu objevily, byly tradičně nejčastěji skupinová práce, projektové dny, JA firma a fiktivní firmy.

V závěru akce proběhl monitoring potřeb přítomných zástupců škol. Jak uvedla moderátorka akce, Jana Merunková, bude na tyto potřeby reagovat. Jako příklad takové reakce uvedla program Stáže pro učitele, který umožňuje několikadenní stáže učitelů ve firmách.

 

Kulatý stůl Liberec