Konferencí Finanční vzdělávání – úkol na celý život oficiálně skončil letošní Global Money Week

Zaplněný konferenční sál ČNB hostil ve středu 10. 4. odbornou konferenci Finanční vzdělávání – úkol na celý život, která oficiálně ukončila letošní Global Money Week v České republice. Téměř sto účastníků z řad zástupců státní správy, finančních institucí, neziskovek, médií, studentů, pedagogů i dalších zainteresovaných institucí a odborné veřejnosti živě diskutovalo o potřebě a možnostech finančního vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Konference proběhla pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí. Bohužel zde Ministerstvo školství nemělo žádného ambasadora této problematiky ani jiného zástupce.

Celé setkání s lehkostí provázely Marta Gellová z EFPA ČR a Jana Merunková z yourchance. Obě tyto společnosti jsou národními organizátory Global Money Week. Dámy prezentovaly předběžné výsledky a data k formám a počtům zapojených subjektů a dětí do týdne finančního vzdělávání. Číslo zapojených dětí a mládeže bude určitě přes 17 000, což je velký a nečekaný úspěch. „Pokud máme vytvářet vlnu finančního vzdělávání a zájmu o něj, tak bez všech subjektů, a těch co se zapojili, by se tato vlna nezvedla,“ zaznělo z úst Jany Merunkové v děkovné řeči všem zúčastněným.

Konferenci zahájil viceguvernér a člen Bankovní Rady ČNB Tomáš Nidetzký a na něj navázala řeč hlavního partnera GMW 2019 v podání Tomáše Doležala z Komerční banky. Vystoupili zde dále zástupci Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, NN Životní pojišťovny, Modré pyramidy, ČSOB, Partners a další.

Milan Tomášek z NN apeloval na důležitost myslet na důchod a dělat si finanční plán a rezervu. Jitka Hajičová z ČSOB interpretovala jejich výzkum finanční gramotnosti a aktivity banky, které v této pro ně stěžejní problematice dělají.  Příspěvek Pavli Rýznarové ze Spendee předeslal důležitost o penězích hovořit jak v rodině, tak mezi přáteli, což je aktuálně spíše tabu. Spíkři z eDO finance sdíleli jejich aktivity, kterými se snaží podporovat finanční vzdělávání a představili vlastní on-line finanční hru Život podle Vás, která je vhodná pro všechny generace. Pavel Benčo z Modré pyramidy prezentovat projekt pro žáky prvních tříd, kdy si hrou v šachy fixují různé předpoklady pro budoucí život i přístup k finančnímu vzdělávání jako zvýšení matematických i paměťových schopností, trénink koncentrace a rozhodování v omezeném čase. „Děti žijí mobily a důležité je nechat je hrát. Ovšem nechat je hrát smysluplně, což my můžeme ovlivnit,“ dodal Pavel na závěr.

Závěrem dne proběhly tři panelové diskuze, kde vybraní odborníci diskutovali k tématům Rodiče a děti ve finančním vzdělávání, Roli municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a Oddlužení.

Radní pro vzdělávání Hlavního města Prahy Vít Šimral v panelu informoval o jejich nastaveném partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem včetně NNO. Pokračoval: „I nadále budeme podporovat výuku finanční gramotnosti. Za důležité vnímáme, aby měli ředitelé škol větší motivaci a potřebu se do těchto projektů zapojovat. I u nás vnímáme, že finanční vzdělání není mezi mladými ani dospělými valné. Existuje mnoho exekucí a absence myšlení o vlastní prosperitě. Gabriela Geherová z MAS Opavsko zdůraznila nutnost zapojit rodiče, komunikovat s nimi přes děti a pracovat s veřejností na veřejných fórech podpořených nějakým benefitem jako zážitek nebo osobnost.

Třetí panel moderovaný Helenou Kolmanovou byl věnován problematice oddlužení. Radek Hábl z Mapy exekucí informoval o aktuální situaci počtu exekucí a odhalil některá čísla: „V roce 2018 došlo k poklesu nově zahájených exekucí a více exekucí bylo v tomto roce ukončeno než zahájeno. Číslo 4000 dětí do 15 let, které jsou aktuálně v exekuci, ale není úplně veselé.“

V průběhu dne byly slavnostně předány certifikáty Finančně gramotná škola a proběhlo také vyhlášení vítězů turnaje FinGRplay. Do rukou Jany Doležalové ze Základní školy Smetanova ve Vimperku byl poprvé v historii předán Diamantový certifikát Finančně gramotné školy. Toto ocenění bylo předáno za šíření finanční gramotnosti nejen na půdě školy, ale i mezi rodiče, jiné školy, pedagogy, žáky a další instituce v regionu. Podmínkou k dosažení Diamantového certifikátu je stát se uznávaným a profesionálním lokálním lídrem.

Hlavním partnerem projektu byla Komerční banka. Dalšími partnery, bez kterých by to nešlo, jsou Nadace DRFG, ČSOB, pojišťovna NN, Modrá pyramida, Fincentrum, Partners, eDo finance, Spendee, ZFP Group. Všem náš velký dík.