Je za námi konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pod záštitou Centra OSN v Praze

Již 3. ročník konference Osobní prosperita – Cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaný společností yourchance o. p. s. proběhl 26. 11. v online režimu. Letošní podtitul Krize jako příležitost se nesl jako červená nit celou akcí a současný epidemiologický stav a opatření se staly důležitým elementem inspirativních příspěvků a panelových diskusí. Ani virtuální průběh neovlivnil zájem o akci, které se účastnilo sedm desítek pedagogů, sociálních pracovníků, zástupců veřejného i neziskového sektoru a zájemců z řad veřejnosti. Záštitu nad akcí převzala Informační kancelář OSN v ČR. Záznam konference je dostupný na YouTube yourchance TV. 

Konferencí provázely dámy yourchance – Jana Merunková a Gabriela Štiková. Program se zaměřil na prevenci a zmírňování následků chudoby, roli finanční gramotnosti v této době, principy budování osobní prosperity a rozvoje podnikavosti napříč generacemi. Podtitul akce Krize jako příležitost vybídl k hledání možností, aktivit a jiného pohledu na letošní koronavirovou situaci. Omezení této doby mohou být také šancí uspět a posunout se dál nejen profesně, ale především osobnostně a duševně.    

Vedoucí iCentra OSN v Praze Michal Broža pohovořil o globálním pohledu na současnou celosvětovou pandemii. Sdělil zde důležitý fakt, že prevence krize je stokrát levnější než její ad hoc řešení. K věcem, které se nyní dějí nemáme přistupovat černobíle a ústřední je brát zřetel na své okolí. „S krizí se vyrovnáme nejlépe tak, že ji vyřešíme na všech úrovních. Pandemie Covid-19 nám důrazně připomíná, jak úzce jsme vzájemně propojeni, a že jsme jen tak silní, jak silný je nejslabší článek. Klíčová je globální spolupráce,“ sdělil Broža. Michal Broža rozvedl svůj příspěvek na odpoledním workshopu, kde se také rozvinula živá diskuse nad tématem, jak společně zajistit udržitelnou budoucnost Země.

Další řečník Josef Müller nabídl účastníkům návody k tomu, jak uchopit období pandemie jako příležitost k osobnímu rozvoji a podnikavosti. I když tato krize postihla společnost po stránce pracovní a zdravotní, jde o nastavení člověka. Rozlišil fixní a růstové myšlení a doporučil, které z nich je pro seberozvoj, učení a úspěch zásadní. „Inspirujte se úspěchem ostatních, radujte se z maličkostí, buďte pozitivní a pracujte s růstovým myšlením,“ apeloval závěrem.

O specifikách a hodnotách rodinného podnikání s ohledem na dnešní dobu seznámil účastníky Jan Pavelka z Asociace rodinných firem. Informoval o prognóze, že 70 % rodinných firem na další generaci nepřejde a na třetí generaci se jich dostane jen 3 – 5 %. Aktuálně tvoří rodinné podniky 40 – 50 % všech podnikatelských subjektů, v západních zemích je to až 80 %.

Průběžné výsledky čtyřletého výzkumu Persist prezentovaly Dominika Šenková a Roksana Vintoniv. Projekt je právě v polovině realizace a je unikátní spojením akademické půdy s neziskovým sektorem. Cílem je získat fakta a kriticky zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce. Zjištění mají vést ke zlepšení a zefektivnění forem komunikace, pomoci a podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči. Dosavadní zjištění a výstupy byly hlouběji interpretovány a diskutovány na odpoledním workshopu k výzkumu Persist.

Před obědem patřil příspěvek Jarmile Plaché ze ŠKODA AUTO DigiLab, která se podělila o novou zkušenost získanou z krize Covid-19. Ta vychází ze dvou reakcí na tuto dobu – z pohledu lidí ve firmě, kteří mají tendenci mít strach a obavy a druhá z vnímání krize jako příležitosti. ŠKODA AUTO DigiLab situaci vytěžila, využila toho, co krize přináší a přišla s iniciativou #SKODAAUTOpomaha. Záměrem bylo podpořit všechny skupiny ohrožených pandemií. Pomoc spočívala v zapůjčení více než 200 aut v té nejvyšší výbavě neziskovým firmám a městským částem, které jimi rozvážely jídlo seniorům a postiženým lidem. Pak šlo o zápůjčku 150 BeeRider skútrů (elektro skútry) lidem aktivním v první linii, finanční podporu, výrobu ochranných pomůcek a darování 100 vozů Octavia poskytovatelům zdravotních služeb po celé ČR. Iniciativa se dotkla celkem cca 100 000 občanů.

První panelová diskuse konference byla ve znamení ústředního tématu setkání, a to využití koronakrize jako šance pro rozvoj a nové příležitosti. Trojice panelistů: David Svoboda z Technické univerzity v Liberci, brand manažer, autor projektu Zákony Bohatství Tomáš Lukavec a lektor a kouč Kalman Horvát se podělili o jejich vnímání a uchopení krize jako příležitosti. Pro Davida Svobodu je synonymem krize právě příležitost. Na Technické fakultě založili studenti iniciativu #Roušky s TULkou a vylepšovali technické vlastnosti nanofiltrů tak, aby zachycovaly částice, které viry přenáší. Během tří týdnů se jim podařilo zajistit distribuci tří miliónů roušek. Tomáš Lukavec vyzdvihl důležitost současného kontaktu mezi lidmi. Krize jako příležitost je z jeho zkušenosti tématem dne zejména pro podnikatelskou sféru. Jeho firma využila letošní rok zejména ke změně koncepce komunikace, zdokonalení využití on-line prostoru, zvyšování povědomí o značce a péče o zákazníky. „Aby člověk začal vnímat příležitost, je třeba se zastavit a říct si, kde a co jsem. Je potřeba správně vyhodnocovat a zjistit, kam až mohu dojít a jaké jsou moje možnosti,“ sdílel svůj pohled Tomáš Lukavec. Pro Kalmana Horvát bylo hned na jaře ústřední soustředit se na jakousi misi, co je třeba společensky dělat, ne co by dělat chtěl. Vymyslel desetitýdenní projekt Jak se učit pravou hemisférou. Do projektu se přihlásilo spousty škol, pedagogů, rodičů a co se podařilo, je prolomit mezi těmito skupinami bariéry. Otevřelo se mu díky krizi nové pole působnosti – vznikly další nové projekty výuky jazyků a mohl pracovat na vlastní vyšší disciplíně. „Hlavní měnou krize nejsou peníze, ale důvěra,“ dodal Kalman.

Následovala další, čistě dámská, panelová diskuse Role finanční gramotnosti v této době. Účastnily se jí Helena Nekolová, ředitelka Oblastní kanceláře JHK Český Krumlov, lektorka finanční gramotnosti Jana Brožová a Lenka Vokáčová z ManpowerGroup Czech Republic. Dámy se shodly na tom, že finanční gramotnost je v současné době ještě větším tématem, než byla doposud. Lenka Vokáčová zmínila letošní nově vzniklé pozice v souvislosti s pandemií, a to zejména v oblasti IT, techniky, inovativních řešení a dodávkových služeb. „V jiných odvětvích samozřejmě některé pozice zase zmizí. Nyní je třeba se chytnout příležitostí, které právě tato doba na trhu práce přináší… třeba i profesi změnit nebo se překvalifikovat,“ řekla Vokáčová. Debatovalo se dále o tom, co je pro člověka klíčové k objevení nových možností a šancí k vlastní podnikavosti a uplatnění. Je to ten správný mix kritického myšlení, odbornosti, dovedností, zručnosti, osobní disciplíny, loajálnosti, ale i štěstí a toho, být ve správnou dobu na správném místě. „Vždy bychom měli myslet na to, že může být ještě hůře, a proto je dobré pracovat s rozpočtem, tvořit si rezervy a být na tuto možnost připraven,“ doplnila Vokáčová závěrem.

Slavnostním momentem konference byl křest nové knihy autorského týmu Začni správně Manuál samostatného života. Nový titul je určen mladým lidem, kteří se připravují na odchod z dětského domova nebo pěstounské péče a startují svůj život dospěláka. Jde o praktickou příručku, která provede čtenáře všemi oblastmi dospělého života: od péče o sebe, své zdraví a osobní rozvoj až po rady, jak hospodařit ve svém prvním bydlení, jak napsat životopis, jak si najít práci a jaké existují typy pracovních smluv. Manuál je interaktivní a je doplněn odkazy, dotazníky a jednoduchými testy.

Odpolední část zahájila Marcela Belicová, manažerka pro projektu Začni správně a koordinátorka mentorů pro Moravu. Její příspěvek byl právě o aktivitách, formách práce a přístupu týmu projektu Začni správně v době jarní i podzimní pandemie. Zkušenosti a situaci v terénu sdílely také koordinátorky Marcela Dytková a Ivana Longinová. Koordinátoři projektu působí ve všech regionech ČR, kde intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s korona krizí, například přišli o bydlení či zaměstnání. Také ale poskytují kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR. Začni správně dále připravil a koordinuje platformu Domovy sobě!, kde domovy sdílí příklady dobré praxe a yourchance plošně nabízí nejrůznější formy podpory vychovatelům i dětem. A jaká jsou aktuální čísla z projektu? 14 zapojených krajů, 720 mladých lidí v projektu, spolupráce s 200 dobrovolníky, nejčastěji mentory mladých, 6700 rozdaných ochranných pomůcek a přes 100 akcí pro dětské domovy a mladé ročně – letos zejména v režimu online.

Pozvání k dalšímu příspěvku přijal Jiří Kastner, mentální trenér, mentor, kouč. Věnoval se tématu správné psychické odolnosti a jejímu významu pro budování osobní prosperity, a to v každé době, nejen nyní, kdy je to podmínkou ke zvládnutí nelehké pandemické situace. „Vyrůstá nám tu generace, která je racionálně nebo emocionálně vázaná na všudypřítomnou formu pomoci a podpory, bez ohledu na to, kde dítě vyrůstá – zda v dětském domově nebo funkční rodině. Děti pak přestávají být psychicky odolné a samostatné. Psychická odolnost je schopnost organismu ustát jakékoliv externí podmínky a zachovat si svoji výkonnost i osobní spokojenost. Je to ale také schopnost vyrovnat se s emocemi vlastními, ale i těch druhých a umět s nimi pracovat. Pokud si ale člověk vytvoří návyk, že mu v tomto okamžiku vždy někdo pomůže, snižujeme jeho psychickou odolnost. Podstatou psychické odolnosti pro všechny z nás je najít vnitřní klid a stabilitu, využít své talenty a dojít k osobní prosperitě. Abychom mohli krizi využít jako příležitost a být s ní v míru, musíme být předtím nutně řízeným zátěžím vystavováni, musíme se učit je zvládat, být samostatní a zodpovědní. Spousta lidí se ale vzdává a z roviny aktivace se dostává do roviny rezignace. Ovšem jen ten, kdo nerezignuje, je pracovitý, psychicky odolný a vidí tu příležitost, má pak jedinečné konkurenční prostředí a možnost uspět,“ vysvětlil účastníkům podstatu úspěchu Jiří Kastner.

Samar Voříšková, zakladatelka distribuční společnosti Emporio Lingerie uzavřela celodenní program konference, nabytý inspirací a zkušenostmi spíkrů nejen z doby pandemie. Voříšková představila svůj příběh, podnikatelský záměr a letité úsilí i dřinu, které začínají plodit ovoce. A to právě nyní, v nelehkém roku plném omezení a opatření. Portfolio produktů rozšířili o kvalitní, designové ponožky, výtvory světových umělců. Vznikl e-shop Ukaž ponožky a brzy i spolupráce – spojení sil pro dobro – s projektem Začni správně. „Právě tak úžasný produkt jako jsou stylové ponožky nás přivedly k myšlence, že kromě radosti, kterou mohou nositeli přinést, mohou také pomáhat. Rozhodli jsme se proto dělit se o své zisky z prodeje s obecně prospěšnou společností yourchance a jejím projektem Začni správně. Je to skvělá forma zrcadlení,” vysvětluje smysl propojení manažerka projektu Samar Voříšková. „Spojení projektů Začni správně a Ukaž ponožky je příkladem propojení vysoce kvalitních služeb a produktů, které – i když každé tak trochu jinak – potvrzují fakt, že kvalitní, opravdová a upřímná práce a vize přináší dobro a smysl celé společnosti,“ říká ke spolupráci Jana Merunková, ředitelka yourchance.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR. Mediálním partnerem akce bylo Nakladatelství Portál. Děkujeme také strategickému partnerovi yourchance společnosti CTP a dalším partnerům, společnostem NN, České mincovně, Nadaci KB Jistota a Nadaci BLÍŽKSOBĚ.

Gábina při moderaci konference