Interaktivni workshop v Informačním centru OSN v Praze byl výzvou k zamyšlení o světě i nás samotných

Přes dvacet studentů základních a středních škol se ve středu 13. listopadu podívalo do Informačního centra OSN v centru Prahy. Workshop organizovaný obecně prospěšnou společností yourchance byl cenou pro vítěze minulého ročníku on-line soutěže Rozpočti si to! Pořadatelem soutěže projekt Finanční gramotnost do škol. Každoročně se hry účastní přes tisíc žáků z celé ČR.

Studenty přivítal Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v České republice a Jana Merunková, zakladatelka a ředitelka yourchance. První část setkání vedl pan Broža, jehož interaktivní vstup představil smysl, cíle a poslání OSN. Analyzoval dále aktuální světové problémy. V celospolečenském přesahu apeloval na přítomné studenty a pedagogy k zamyšlení se nad sebou v dnešním světě – jak se chovat a přistupovat k němu i jak být zodpovědný sám za sebe. „Myslet si, že problémy ve světě jsou tak velké, že se nás jednotlivců netýkají, je velká chyba. Každý z nás může svým přístupem, tím svým málem, přispět celému světu a jeho budoucnosti,“ uzavřel svoji část Michal Broža.

Jana Merunková hovořila o cílech udržitelného rozvoje. Přítomné studenty pobídla pojmenování tři vlastností, popř. charakteristik, které každý z nich má a chce si je nechat a do budoucna rozvíjet; dále měli studenti napsat tři vlastnosti, které nemají, chtěli by si je osvojit a dají se naučit, třetí úkol, který dostali a je na delší období, je konkrétně poznat, že již takoví, jací chtějí být, jsou.

Ve třetím vstupu hovořila Lenka Klimková z České mincovny o historii české měny. Studenty seznámila s tím, jak se mince vyrábí, jaké jsou aktuálně zajímavé mince a edice, které je možno vidět.