Den finanční gramotnosti vyzývá ke zdravým finančním návykům

Den finanční gramotnosti vyhlášený na 8. září reflektuje potřebu a důležitost pro lepší vzdělávání populace v oblasti financí. Letos si tento den připomínáme již po osmé. Společnost yourchance o.p.s. podporuje finanční vzdělávání hned několika významnými aktivitami a společně s EFPA ČR je národním organizátorem Global Money Week v České republice.  

Na základních školách se děti vzdělávají ve finanční gramotnosti povinně již od září 2013. Řada institucí, a to nejen finančních, vyvíjí na podporu finančního vzdělávání napříč všemi generacemi nemalé úsilí a zájem. Finanční gramotnost občanů České republiky přesto není nijak závratná. Snahy jsou snad stále ještě větší než samotné výsledky a situace se zlepšuje pouze pozvolna. Smysl všech snah je však zřejmý a věříme, že přinese kýžené ovoce a během několika let začnou studenti a mladí vstupovat do dospělosti lépe vybaveni znalostmi o hospodaření s penězi a investování.

Klíčovým projektem obecně prospěšné společnosti yourchance je Finanční gramotnost do škol. Jeho smyslem je především pomoci učitelům uchopit téma výuky finanční gramotnosti v širokých souvislostech, vytvořit ucelenou koncepci finančního vzdělávání podle individuálních potřeb školy a rozšířit škálu nástrojů, jak finanční gramotnost učit a přistupovat k ní.

Výsledkem spolupráce lektorů finanční gramotnosti a učitelů na školách je splnění podmínek pro získání certifikátu Finančně gramotná škola. Projekt Finanční gramotnost do škol realizuje také akreditované kurzy finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Společnost yourchance organizuje každý rok dvě odborné konference s tematikou finančního vzdělávání a kulaté stoly ve všech regionech u nás a nově i na Slovensku. Dále připravuje na školách desítky interaktivních přednášek a workshopů s odborníky z praxe a projektové dny, jejichž cílem je zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti.

Letos se do týdne vzdělávání Global Money Week zapojilo přes 17 200 dětí z České republiky, což představuje oproti loňskému roku nárůst o téměř 60 %. Do této prestižní iniciativy se poprvé zapojilo také 45 dětských domovů. Tento fakt je krásným příkladem smyslu propojení projektů yourchance: Finanční gramotnosti do škol a projektu Začni správně, který pomáhá s integrací mladých lidí z dětských domovů nebo pěstounské péče. Již nyní jsou přípravy na Global Money Week 2020 v plném proudu a laťka je posunuta zase o kus výš. Zapojit se může opravdu každý!

Yourchance se angažuje a šíří finanční gramotnost a zdravé finanční návyky také na mezinárodní úrovni. Působí na Slovensku, v Itálii a v Indonésii na ostrově Lombok. Další zahraniční spolupráce jsou v jednání. Yourchance se hlásí k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Finanční gramotnost však nejsou jen znalosti. Nezbytné je především zodpovědné chování každého z nás a schopnost znalosti aplikovat a využívat je v praxi. Nepropásněte proto příležitost navštívit odbornou konferenci ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, která se uskuteční již 18. září v holešovické Paralelní Polis v Praze. Tématy letošní konference jsou nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti na školách, příklady dobré praxe, smart nástroje ve vzdělávání, ale i předávání certifikátů Finančně gramotná škola.