Den finanční gramotnosti opět nabídne unikátní příležitost zamyslet se nad svými financemi a efektivním hospodaření s nimi

Den finanční gramotnosti vyhlášený na úterý 8. září má přispět k rozvoji finanční gramotnosti populace. Vyzývá nás zamyslet se nad potřebou a důležitostí rozvíjet svoji finanční gramotnost, přístup k penězům, vést k tomu také naše děti a blízké okolí. Společnost yourchance o.p.s. podporuje finanční vzdělávání hned několika významnými aktivitami. Její projekt Finanční gramotnost do škol je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR.

Yourchance a EFPA ČR jsou v České republice národním organizátorem mezinárodní aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti napříč generacemi Global Money Week. Dále se společnost angažuje a šíří finanční gramotnost a zdravé finanční návyky také na mezinárodní úrovni. Působí v Itálii a v Indonésii na ostrově Lombok a hlásí se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Výstupy posledních měření potvrzují, že finanční gramotnost občanů Česka není stále nijak závratná. Na základních i středních školách se žáci povinně ve finanční gramotnosti vzdělávají již od roku 2013. Co to vlastně znamená být finančně gramotný? Jde o schopnost člověka orientovat se v běžných problémech osobních financí a v řízení osobního rozpočtu. Finančně gramotný člověk nemusí znát veškeré podrobnosti finančního trhu, měl by se ale orientovat v oblastech jako například: jak spořit, jak si půjčovat peníze, co je úvěr, úroková sazba, kolik nás stojí půjčené peníze, jaké jsou možnosti zabezpečení na stáří, zda je nutné uzavřít úrazové nebo životní pojištění, a také třeba na jaké sociální dávky máme nárok.

Výše uvedené je důvodem vzniku a vlastně i posláním klíčového projektu obecně prospěšné společnosti yourchance Finanční gramotnost do škol. Smyslem je vytvářet takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace. Dále pomoci učitelům uchopit téma výuky finanční gramotnosti v širokých souvislostech, vytvořit ucelenou koncepci finančního vzdělávání podle individuálních potřeb školy a rozšířit škálu nástrojů, jak finanční gramotnost učit. Výsledkem spolupráce lektorů finanční gramotnosti a učitelů na školách je splnění podmínek pro získání certifikátu Finančně gramotná škola. Projekt Finanční gramotnost do škol realizuje také akreditované kurzy finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Finanční vzdělávání je pro každého z nás naprosto nezbytné. Chce to zdravý selský rozum a zodpovědnost k tomu, abychom uměli nabyté vědomosti proměnit do praxe a využívat k prosperitě každého z nás,“ uvedla Jana Merunková, ředitelka yourchance o. p. s. K tomu všemu mohou přispět odborné konference společnosti yourchance k tematice finančního vzdělávání a kulaté stoly pořádané ve všech regionech. Na školách připravuje projekt desítky interaktivních přednášek a workshopů s odborníky z praxe a projektové dny, jejichž cílem je zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti.

Odborná konference Finančně gramotný a podnikavý učitel se letos koná v úterý 15. září na Vysoké škole Ambis v Praze – Libni. Akci, která je přístupná zdarma, pořádá společnost yourchance o.p.s. a je určena pro pedagogické pracovníky na základních a středních školách, další odborníky z řad školství, ale i podnikatelského sektoru a široké odborné veřejnosti. Konference představí novou koncepci rozvoje a certifikace učitelů v oblasti finanční gramotnosti a nabídne učitelům výukové nástroje, které mohou použít přímo ve výuce. Účastníci se dozví, jaké jsou nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti a rozvoji podnikavosti. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe od učitelů a žáků samotných.

Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem

Význam potřeby a podpory rozvoje finančního vzdělávání podtrhla společnost yourchance zahájením veřejné sbírky. Koupí sběratelsky zajímavých Chechtáků z dílny České mincovny může veřejnost podpořit činnost yourchance napříč projekty. To znamená nejen oblast finančního vzdělávání, ale také v pomoci mladým dospělým odcházejícím z dětských domovů, jejichž integraci se věnuje projekt Začni správně.

„Jsem velice vděčná za spolupráci vedení České mincovny, která je naším dlouhodobým podporovatelem. Moje v lehké nadsázce řečená poznámka, že by nám mohli vyrobit nějaké peníze, se brzy stala skutečností a naše, do té doby elektronické soutěžní platidlo Chechták, získalo hned tři varianty reálné podoby. Dostalo se nám tedy velmi unikátní možnosti nabídnou sběratelům i široké veřejnosti možnost investovat se společensky důležitým přesahem,“ vysvětluje Jana Merunková.

Soutěžní platidlo je možno objednávat on-line na webových stránkách https://chechtakpomaha.cz/. V prodeji jsou soutěžní platidla stříbrná a z odolného lesklého kovu Nordic Gold. V úterý 15. 9. bude slavnostně uveden do prodeje Chechták z pravého zlata. Každý Chechták se prodává v etuích s certifikátem pravosti. Edice pro rok 2020 je v počtech: Nordic Gold 1000 ks, stříbro 100 ks a pravé zlato 20 ks.