Blíží se Global Money Week 2019, který pomáhá s finanční gramotností

Blíží se Global Money Week 2019, který pomáhá s finanční gramotností. Zapojí se finanční instituce, podnikatelé, školy i rodiny. 

V posledním březnovém týdnu se Česko už potřetí zapojí do mezinárodního projektu Global Money Week (GMW). Cílem akce je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Letošní ročník nese podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej“. Národními pořadateli jsou organizace yourchance a česká kancelář Evropské asociace finančního plánování (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Komerční banka, strategické partnerství náleží Nadaci DRFG, iniciativu podpořila také ministerstva financí a školství a Česká národní banka (ČNB).  

Do týdne finančního vzdělávání se po celém Česku zapojí i další instituce, firmy, školy, rodinná centra, knihovny a jednotlivci. Vrcholem akce bude odborná konference, která se uskuteční 10. dubna v ČNB. „Yourchance už víc jak 8 let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Do této celosvětové kampaně jdeme společně s našimi partnery, kterými jsou EFPA ČR, Nadace DRFG a letos také Komerční banka v roli hlavního partnera. Pevně věřím, že se i díky této podpoře do aktuálního ročníku zapojí více účastníků než vloni, kdy jsme překonali hranici 10 000 dětí a mladistvých,“uvádí ředitelka yourchance Jana Merunková.  

V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 budou napříč republikou probíhat přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Organizátoři připravili také zábavné hry a kvízy. V Praze se uskuteční setkání s populárními youtubery, na Trójském gymnáziu proběhne mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězích“. V regionech se do programu zapojí knihovny v Brně, Liberci a v Ostravě, akce pro děti i středoškoláky proběhnou také ve Strakonicích, v Olomouci a ve Vsetíně.

„V Komerční bance si uvědomujeme, že můžeme mít vliv na vzdělávání v oblasti financí. V podpoře takových projektů, proto vidíme velký smysl. Věříme, že děti a mladí lidé, kteří mají základní návyky hospodaření s vlastními financemi, mohou zastavit narůstající negativní trend zadluženosti a exekucí,“doplňuje Zuzana Čepelkováz oddělení CSR a Sponsoringu Komerční banky.

Do GMW 2019 se zapojí 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací, které spojí své síly, aby srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejích společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti. Na 32 milionů dětí a teenagerů tak získá znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi a zároveň se dozví, jak začít s vlastním podnikáním nebo jak uspět na pracovním trhu. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

„Nakládat se svými financemi by měli umět nejen dospělí. Je nutné, aby si hodnotu peněz uvědomili i junioři a připravili se na různé situace, které je mohou v životě potkat. Počet zapojených institucí, a především posluchačů rok od roku roste. Ukazuje se, že jde o velmi aktuální problematiku,“ upozorňuje prezidentka EFPA ČR Marta Gellová.

Global Money Week 2019

Global Money Week probíhá ve 169 zemích světa v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019.  Národními organizátory této prestižní iniciativy jako yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Hlavním partnerem je Komerční banka, strategickým partnerem Nadace DRFG. Záštitu převzalo MŠMT ČR, MF ČR a ČNB a podporuje ji více než 100 organizací

a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání

a o efektivním hospodaření. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavním posláním CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

yourchance o.p.s.

 Yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, v principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se také na integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Podporuje učitele ve výuce finanční gramotnosti, aby školy opouštěla mladá generace s pevně zakotvenými principy zdravého finančního rozhodování, a připravuje pro ně i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

EFPA Česká republika

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování.

 

Kontakt pro média

Jana Merunková, email: jana@yourchance.cz, tel: 602 549 310