8. září, Den finanční gramotnosti apeluje na zdravé finanční návyky

Praha 8. září 2018: Den finanční gramotnosti je kampaň pro lepší vzdělávání populace v oblasti financí. Národní organizátoři Global Money Week v ČR, společnosti yourchance o.p.s. a EFPA ČR, při této příležitosti uvádí do prodeje novou publikaci Na penězích záleží.

Jedná se o knihu pro rodiče a učitele, kteří chtějí učit děti zdravé finanční návyky a finanční gramotnost praktickým způsobem. Autorský tým v publikaci poutavou formou sdílí principy budování osobní prosperity a zároveň formou otázek a úkolů vede čtenáře ke konkrétním krokům, jak nabyté znalosti uchopit v praxi.  Autory publikace jsou Jana Merunková, Ing. Kateřina Lichtenberková, Mgr. Marta Gellová, Dr. Ing. František Klufa. Oficiální křest knihy proběhne paralelně na odborných konferencích, které obě společnosti pořádají 26. 9. 2018 v Praze. Konference yourchance o.p.s. je přístupná veřejnosti zdarma. Tímto způsobem vrcholí aktivity spojené s Global Money Week 2018.

Formování zdravých finanční návyků dětí, mládeže i dospělých je však běh na dlouhou trať, proto už dnes organizátoři zahájili přípravy Global Money Week 2019, který proběhne 25. 3. – 30. 3. 2019 a tradičně vyvrcholí odbornou konferencí. Po celé republice tak budou stejně jako v minulých letech probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání. Letošního ročníku se zúčastnilo víc jak 10 000 účastníků.

Cílem Global Money Week je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. „Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám. Od svého založení v roce 2012 se hnutí rozšířilo již do 139 zemí světa, včetně Česka,“ doplňuje Mgr. Marta Gellová, předsedkyně EFPA ČR.

„Přípravy na GMW 2019 už začaly. Nyní sestavujeme přesné harmonogramy události na úrovni regionů. Do příštího ročníku se opět může zapojit kdokoliv, kdo rozvíjí finanční vzdělávání. Ať už to jsou školy, vzdělávací a finanční instituce, nevládní či komunitní organizace nebo soukromé firmy. zakončuje Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.

 

Prodej knihy zajišťuje yourchance o.p.s., cena je Kč 100,– + poštovné

http://www.yourchance.cz/knihy-2/

 

 

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

O EFPA ČR

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.

Kontakt pro média:

Vlasta Holéciová, PR manažerka yourchance o.p.s.

e-mail: vlasta@yourchance.cz

tel.: 775 459 295

www.fgdoskol.cz

www.yourchance.cz

 

Marie Štefánková

e-mail: marie.stefankova@efpa.cz

tel: 731 464 595

www.efpa.cz