Certifikace Finančně gramotný a podnikavý učitel je tu nově pro Vás!

Novinka Finančně gramotný a podnikavý učitel navazuje na koncept Finančně gramotné školy (FGŠ), který je od roku 2016 realizován v rámci projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance o.p.s. Tento projekt zahájil svoji činnost již v roce 2012.

U konceptu Finančně gramotná škola se jedná o:

  • Dlouhodobý certifikační proces, kdy pracuje škola na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to postupně získává jednotlivé stupně certifikátů od bronzového přes stříbrný, zlatý až po diamantový.
  • Metodickou pomoc škole, kdy si škola za pomoci lektora a metodika zrekapituluje to, jakým způsobem problematiku finančního vzdělávání uchopila, na čem může dále stavět a o co výuku rozšířit.
  • Možnost a prostor školy podívat se na problematiku finanční gramotnosti komplexním pohledem a maximálně zefektivnit její výuku.

Certifikace učitelů. Jak na to?

Nejen školy, ale také samotní učitelé se mohou nechat certifikovat a získat titul Finančně gramotný a podnikavý učitel. Tento proces je nezávislý na certifikačním procesu školy. Oba procesy je však také možno propojit.

  1. BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

Prvním krokem a podmínkou je absolvování akreditovaného kurzu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti nebo získání obdobného osvědčení (např. certifikát finančního poradce), které doloží, že učitel rozumí obsahu finančního vzdělávání podle Standardu finanční gramotnosti. Učitel se zde stává odborníkem.

Kurzy DVPP se zabývají kompletním obsahem finanční gramotnosti a výukovými nástroji, kterými lze tento obsah předat žákům. Mezi nabízenými kurzy naleznete také kurzy na podporu kompetencí k podnikavosti. Všechny kurzy jsou akreditovány u MŠMT v režimu DVPP a námi aktuálně vypsané DVPP kurzy najdete zde: http://www.fgdoskol.cz/kalendar-akci/. Více o kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku základních a středních škol najdete také zde: http://www.fgdoskol.cz/pro-skoly/dvpp/.  

  1. STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT

Pro získání druhé úrovně musí učitel prokázat, že ovládá to „JAK“, tedy didaktiku a metodiku – umí stanovit výchovně-vzdělávací cíle a při výuce zvládá používat zajímavé učební pomůcky a výukové nástroje, které aktivizují žáky. Učitel to prokáže třemi přípravami na různá témata a alespoň jednou odučenou výukovou lekcí. Pedagog se zde stává metodikem.

  1. ZLATÝ CERTIFIKÁT

Třetí úroveň spočívá v tandemové výuce s odborníkem z praxe. Učitel vytvoří a odučí ve spolupráci s odborníkem z praxe alespoň pět vyučovacích hodin finančního vzdělávání. Jednou z realizovaných aktivit může být také projektový den pro žáky realizovaný ve spolupráci učitele a odborníka z praxe. Učitel je odborník na finanční gramotnost a práci v týmu.

 DIAMANTOVÝ CERTIFIKÁT

 Poslední, nejvyšší úroveň je finančně gramotný učitel MENTOR, který MENTORUJE v oblasti finanční gramotnosti minimálně jednoho dalšího učitele, kolegu nebo začínajícího pedagoga. Učitel se stává mentorem.